Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/578

Bruselj, 18. maja 2010

Okolje: Z novo strategijo Komisije do boljše uporabe bioloških odpadkov

Evropska komisija je danes predstavila ukrepe za izboljšanje ravnanja z biološkimi odpadki v EU ter izkoristek pomembnih okoljskih in gospodarskih prednosti. Odpadki biološko razgradljivega vrta ter kuhinjski in živilski odpadki predstavljajo 88 milijonov ton komunalnih odpadkov letno in imajo velike možne vplive na okolje. Kot obnovljiv vir energije in reciklirani materiali pa imajo tudi pomembne prednosti. Današnje sporočilo spodbuja ukrepe za sprostitev tega potenciala z najboljšo uporabo veljavne zakonodaje in istočasno omogoča državam članicam, da izberejo možnosti, ki so najbolj primerne njihovim lastnim razmeram. Potrebne pa bodo tudi podporne pobude na ravni EU.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „V EU že imamo pomemben sistem zakonodaje, ki ureja biološke odpadke. Vendar lahko z boljšim izvajanjem in izvrševanjem pridobimo še več koristi iz bioloških odpadkov. To ne bo le pomagalo v boju proti podnebnim spremembam, temveč bo proizvodnja komposta in bioplina dobre kakovosti prispevala tudi k zdravim tlem in upočasnjevanju izgube biotske raznovrstnosti.“

Biološki odpadki – neizkoriščene možnosti

V oceni Komisije so bile opredeljene pomembne okoljske in gospodarske prednosti izboljšanega ravnanja z biološkimi odpadki v Evropski uniji.

V današnjem sporočilu so predstavljena priporočila za dosego popolnega izkoristka teh prednosti. Najbolj obetavni pristopi vključujejo preprečevanje nastajanja bioloških odpadkov ter biološko ravnanje s proizvodnjo komposta in bioplina.

Glavna okoljska grožnja, ki jo povzročajo biološki odpadki, je proizvodnja metana, močnega toplogrednega plina, ki je 25 krat močnejši od ogljikovega dioksida. Če bi se povečal obseg biološkega ravnanja z odpadki, bi bila najbolj vidna in pomembna prednost zmanjšane emisije toplogrednih plinov, ki so za leto 2020 ocenjene na okoli 10 milijonov ton ekvivalenta CO2.

Okoli ena tretjina cilja EU za leto 2020 v zvezi z obnovljivo energijo pri prometu bi se lahko dosegla z uporabo bioplina, proizvedenega iz bioloških odpadkov, okoli 2 % skupnega cilja EU za obnovljivo energijo pa bi se lahko dosegla, če bi se celoten bioplin spremenil v energijo.

Dobra kakovost komposta in pregnitega blata iz anaerobne presnove bi izboljšala učinkovitost virov z delno zamenjavo neobnovljivih mineralnih gnojil in ohranjanjem kakovosti tal v EU.

S polnim izvajanjem obstoječih politik skupaj z izboljšanim ravnanjem z biološkimi odpadki bi se dosegle okoljske in gospodarske prednosti, ocenjene na 1,5 do 7 milijard EUR, odvisno od ambicioznosti recikliranja in politik preprečevanja.

Prednostni ukrepi

V skladu z analizo Komisije na ravni EU ni političnih vrzeli, ki bi lahko državam članicam preprečile, da sprejmejo ustrezne ukrepe. Doseženi napredek v mnogih državah članicah dokazuje, da je veljavna zakonodaja na področju odpadkov odlična osnova za napredno ravnanje z biološkimi odpadki. Zaradi tega je treba po potrebi uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in jih dosledno izvajati v vseh državah članicah.

Prednostni ukrepi vključujejo dosledno uveljavljanje ciljev preusmerjanja bioloških odpadkov z odlagališč, ustrezno uporabo hierarhije odpadkov in drugih določb Okvirne direktive o odpadkih, da bi se kot prednostna zadeva uvedli sistemi za ločeno zbiranje.

Podporne pobude na ravni EU, npr. razvoj standardov za kompost, bodo ključne za pospeševanje napredka in zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev v vsej EU. To vključuje posebna navodila in kazalce za preprečevanje nastajanja bioloških odpadkov z možnimi prihodnjimi zavezujočimi cilji, standardi za kompost ter smernicami za upoštevanje življenjskega kroga in njegove ocene v sektorju odpadkov.

Ravnanje z biološkimi odpadki v državah članicah

Države članice imajo zelo različne nacionalne politike za ravnanje z biološkimi odpadki, od skromnih ukrepov v nekaterih državah članicah do velikopoteznih politik v drugih.

Okoljske in gospodarske prednosti različnih metod ravnanja z biološkimi odpadki so odvisne od lokalnih razmer, npr. gostote prebivalstva, podnebja in infrastrukture.

Kompostiranje in anaerobna presnova omogočata najbolj obetavne okoljske in gospodarske možnosti za biološke odpadke, ki jih ne moremo preprečiti. Vendar je pomemben predpogoj dobra kakovost vnosa v te postopke. V večini primerov se to najlaže doseže z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov.

Visoko učinkoviti sistemi, ki temeljijo na ločevanju različnih tokov bioloških odpadkov, že obstajajo v Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, na Švedskem, v Belgiji, na Nizozemskem, v Kataloniji v Španiji in nekaterih območjih v Italiji.

Sporočilo o bioloških odpadkih je na voljo na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/index.htm


Side Bar