Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/573

V Bruselu, dne 17. května 2010

Spojování podniků: Komise schválila navrhované převzetí společnosti NWR Energy společností Dalkia Česká republika

Evropská komise dala na základě nařízení EU o spojování souhlas s tím, aby společnost Dalkia Česká republika a.s. získala společnost NWR Energy a.s. Jedná se o dvě české společnosti působící v odvětví energetiky. Komise dospěla k závěru, že navrhovaná transakce závažným způsobem nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani v jeho podstatné části.

Společnost Dalkia Česká republika je v prvé řadě činná v poskytování dálkového vytápění konečným zákazníkům v několika českých městech a obcích a dále v oblasti výroby, velkoobchodních i maloobchodních dodávek elektřiny. Mezi další oblasti působení této společnosti patří poskytování pomocných služeb, údržba a opravy technologického vybarvení v odvětví energetiky a obchodování s povolenkami na emise CO2.

Společnost NWR Energy působí v prvé řadě v oblasti poskytování dálkového vytápění, distribuce elektřiny, v obchodu s elektřinou a maloobchodních dodávkách elektřiny, v oblasti obchodování s povolenkami CO2 v České republice a v těžbě černého uhlí v České republice a Polsku.

V důsledku navrhované operace vzniká mezi stranami celá řada vertikálních vztahů. Trh dodávek dálkového vytápění je ovlivněn ve vztahu k trhu obchodování s povolenkami na emise CO2 a trhu údržby a oprav technologického vybavení v odvětví energetiky. Trh distribuce elektřiny je navíc vertikálně ovlivněn ve vztahu k trhům výroby a velkoobchodních dodávek elektřiny, údržby a oprav technologického vybavení v odvětví energetiky a ve vztahu k trhu maloobchodních dodávek elektřiny. Jsou-li dodávky elektřiny na úrovni místní distribuční sítě považovány za samostatný trh, byl by tento trh vertikálně ovlivněn ve vztahu k trhům výroby a velkoobchodních dodávek elektřiny a k trhu distribuce elektřiny v Praze a v obci Roztoky v blízkosti hl. města Prahy.

Šetření Komise však dospělo k závěru, že navrhované spojení nebude vzhledem k nízkým podílům na souvisejících předcházejících a navazujících trzích vylučovat hospodářskou soutěž a že na trhu zůstane přítomen dostatečný počet soutěžitelů.

Navrhovaná operace byla Komisi oznámena ke schválení v EHP dne 8. dubna 2010.

Další informace o tomto případu jsou dostupné na internetové adrese:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5793 >


Side Bar