Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Bryssel 17 maj 2010

Stoppa olaglig timmerexport: Europeiska unionen och Republiken Kongo undertecknar partnerskaps­avtal

I dag har Europeiska unionen och Republiken Kongo undertecknat avtalet om frivilligt partnerskap om skogslagstiftningens efterlevnad och handel med skog. Enligt avtalet måste alla trävaror som från och med juli 2011 importeras till Europeiska unionen från Republiken Kongo bära en licens som visar att de är gjorda av trä av lagligt ursprung. Europeiska konsumenter kommer att kunna vara säkra på att timmer och trävaror som importeras från Republiken Kongo är av lagligt ursprung.

Biståndskommissionären Andris Piebalgs gör följande kommentar: "Avtalet är av centralt betydelse och utformat för att bekämpa olaglig skogsavverkning. Det kommer att hjälpa Republiken Kongos skogssektor att utvecklas på ett mer hållbart sätt och skapa arbetsplatser. Det kommer samtidigt att ge de europeiska konsumenterna en garanti för att tropiskt timmer är av lagligt ursprung. Avtalet visar också hur EU:s biståndspolitik kan gå hand i hand med EU:s miljömål".

Miljökommissionären Janez Potočnik, som undertecknade det frivilliga partnerskapsavtalet å Europeiska kommissionens vägnar, tillade följande: "Att motverka avskogning och olaglig avverkning av skogsområden är synnerligen viktigt för att förbättra klimatet för långsiktiga investeringar i hållbart skogsbruk. Jag hoppas att fler länder kommer att följa Republiken Kongos exempel och vilja delta i detta initiativ."

Henri Djombo, som är minister för skogsbruk, hållbar utveckling och miljö undertecknade avtalet för Republiken Kongos del. Avtalet är det första i Kongo­bäckenet och det andra i en serie av bilaterala överenskommelser som håller på att förhandlas fram mellan EU och timmerproducerande länder (det första undertecknades med Ghana i fjol). För att det ska kunna genomföras på ett lyckosamt sätt krävs arbete och investeringar på ett antal centrala områden. Ett nationellt virkesspårningssystem som ingår i partnerskapet håller redan på att tas fram med ett EU-stöd på 2 miljoner euro och nationell samfinansiering på 1,08 miljoner euro.

Avtalet kommer att träda i kraft när det ratificerats av båda parterna och – i och med Lissabonfördraget - efter godkännande av Europaparlamentet. Avtalet är frivilligt för de exporterande länderna. När de väl trätt i kraft blir det dock rättsligt bindande för båda parter som åtar sig att bara handla med lagligt timmer.

Bakgrund

Republiken Kongo exporterar årligen timmer och trävaror för mer än 250 miljoner euro, varav omkring hälften köps av länder i Europeiska unionen. Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Belgien är de största europeiska importländerna.

Republiken Kongo är det andra landet som undertecknar avtalet efter Ghana 2009. Förhandlingar pågår med länder som Kamerun, Malaysia, Indonesien, Liberia och Centralafrikanska republiken.

Mer information om initiativet ”skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog” finns på följande webbplats.

Se även MEMO: MEMO/10/194


Side Bar