Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Bruselj, 17. maja 2010

EU in Republika Kongo s partnerskim sporazumom proti izvozu nezakonito pridobljenega lesa

Evropska unija in Republika Kongo sta danes podpisali prostovoljni sporazum o partnerstvu za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovino na področju gozdov. V sporazumu je določeno, da morajo biti z julijem 2011 vsi lesni proizvodi, ki se v EU uvozijo iz Republike Kongo, opremljeni z dovoljenjem, ki potrjuje, da gre za zakonito pridobljen les. Evropski potrošniki bodo lahko prepričani, da so iz Republike Kongo uvoženi les in lesni proizvodi pridobljeni z zakonito sečnjo.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je dejal: „Ta sporazum je bistveni instrument v boju proti nezakonitemu izkoriščanju gozdov. Prispeval bo k trajnostnemu razvoju gozdarstva in novim delovnim mestom v Republiki Kongo. Hkrati bo evropskim potrošnikom jamčil, da je uvoženi tropski les zakonito pridobljen. Je dober primer, kako lahko EU s svojo razvojno politiko uresničuje tudi okoljske cilje.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik, ki je sporazum o partnerstvu podpisal v imenu Evropske komisije, je dodal: „Zmanjševanje krčenja gozdov in nezakonitega izkoriščanja gozdnih območij je bistveno pri ustvarjanju boljših pogojev za dolgoročne naložbe v trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Upam, da bodo zgledu Republike Kongo sledile tudi druge države in se pridružile tej pobudi.“

Minister za gozdarstvo, trajnostni razvoj in okolje Henri Djombo je sporazum podpisal v imenu Republike Kongo. Gre za prvi tovrstni sporazum z državo iz povodja Konga in drugi v vrsti dvostranskih sporazumov, o katerih potekajo pogajanja med EU in državami proizvajalkami lesa (prvi tak sporazum je bil lani podpisan z Gano). Za njegovo uspešno izvajanje bosta potrebna delo in naložbe na številnih ključnih področjih. Nacionalni sistem sledljivosti lesa, predviden v partnerskem sporazumu, se že razvija – Evropska unija ga je podprla z 2 milijonoma evrov, Republika Kongo pa bo prispevala dodatnih 1,08 milijona evrov.

Sporazum bo začel veljati, ko ga bosta ratificirali obe pogodbenici, v skladu z novo Lizbonsko pogodbo pa ga mora odobriti tudi Evropski parlament. Države izvoznice tovrstne sporazume resda sklenejo na prostovoljni osnovi, vendar postanejo z začetkom veljavnosti ti sporazumi za pogodbenici pravno zavezujoči, kar pomeni, da od takrat naprej lahko trgujeta zgolj z zakonito pridobljenim lesom.

Ozadje

Letni izvoz lesa in lesnih proizvodov iz Republike Kongo presega 250 milijonov evrov, približno polovico teh proizvodov pa kupijo države članice EU, pri čemer prednjačijo Portugalska, Španija, Francija, Nizozemska in Belgija.

Republika Kongo je druga država za Gano, ki je podpisala tak sporazum. Pogajanja o podobnih sporazumih trenutno potekajo s Kamerunom, Malezijo, Indonezijo, Liberijo in Srednjeafriško republiko.

Več informacij o pobudi za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovino na področju gozdov najdete na tej spletni strani.

Glej tudi MEMO: MEMO/10/194


Side Bar