Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Bruksela, dnia 17 maja 2010 r.

Zwalczanie nielegalnego eksportu drewna: Unia Europejska i Republika Konga podpisały umowę o partnerstwie

Unia Europejska i Republika Konga podpisały dziś dobrowolną umowę o partnerstwie dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa. Umowa przewiduje, że począwszy od lipca 2011 r. wszystkie produkty drzewne wwożone na teren Unii Europejskiej z Konga będą musiały posiadać licencję gwarantującą legalność pochodzenia. W ten sposób konsumenci europejscy będą mogli być pewni, że drewno i produkty drzewne pochodzące z Republiki Konga są legalne.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: „Umowa jest instrumentem o kluczowym znaczeniu dla zwalczania nielegalnej eksploatacji lasów. Dzięki niej sektor leśnictwa Republiki Konga będzie mógł rozwijać się w zrównoważony sposób i stać się źródłem nowych miejsc pracy, konsumenci europejscy zyskają zaś gwarancję, że nabywane drewno tropikalne ma legalne pochodzenie. Umowa jest również dowodem na fakt, że unijna polityka na rzecz rozwoju może przyczyniać się do realizacji celów, jakie UE wyznaczyła sobie w dziedzinie ochrony środowiska."

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, który był sygnatariuszem dobrowolnej umowy o partnerstwie z ramienia Komisji Europejskiej, dodał: „Ograniczenie wylesiania i nielegalnej eksploatacji lasów ma kluczowe znaczenie dla stworzenia lepszych warunków dla długoterminowych inwestycji w zrównoważoną gospodarkę leśną. Mam nadzieję, że także i inne kraje pójdą za przykładem Republiki Konga i przyłączą się do tej inicjatywy”.

Ze strony kongijskiej sygnatariuszem umowy był minister leśnictwa, gospodarki i ochrony środowiska Republiki Konga, Henri Djombo. Umowa jest pierwszą umową z krajem z regionu dorzecza Konga i drugą z serii umów dwustronnych, jakie UE negocjuje z krajami-producentami drewna (pierwsza została podpisana w ubiegłym roku z Ghaną). Aby realizacja umowy przebiegła pomyślnie, konieczne są działania i inwestycje w wielu kluczowych dziedzinach. Trwają już prace nad przewidzianym w umowie krajowym systemem umożliwiającym identyfikację drewna. Unia Europejska przeznaczyła na jego finansowanie 2 mln EUR, Republika Konga zaś 1,08 mln EUR.

Umowa wejdzie w życie po ratyfikacji przez obie strony oraz – zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego – po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Kraje eksportujące uczestniczą w umowie na zasadzie dobrowolnej, jednakże z chwilą jej wejścia w życie, postanowienia umowy stają się prawnie wiążące dla obu stron, zobowiązując je do prowadzenia obrotu jedynie legalnym drewnem.

Kontekst

Co roku Republika Konga eksportuje drewno i produkty drzewne o wartości ponad 250 mln EUR, z czego połowa zbywana jest w krajach Unii Europejskiej. Głównymi europejskimi importerami są Portugalia, Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia i Belgia.

Republika Konga jest drugim krajem, który podpisał tego rodzaju umowę. W 2009 r. umowę podpisano już z Ghaną, obecnie trwają negocjacje w sprawie podpisania z Kamerunem, Malezją, Indonezją, Liberią oraz Republiką Środkowoafrykańską.

Dodatkowe informacje o inicjatywie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa można znaleźć tutaj.

Zobacz również: MEMO: MEMO/10/194


Side Bar