Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Brussel, 17 mei 2010

Bestrijding van illegale houtexport: EU en Congo ondertekenen partnerschapsovereenkomst

De Europese Unie en de Republiek Congo ondertekenen vandaag een vrijwillige partnerschapsovereenkomst over wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw. In de overeenkomst staat dat vanaf juli 2011 voor alle houtproducten die de Europese Unie invoert vanuit Congo, een certificaat is vereist waaruit blijkt dat ze zijn geproduceerd met legaal hout. Europese consumenten krijgen zo de garantie dat hout en houtproducten uit Congo van legale herkomst zijn.

"De overeenkomst wordt een belangrijk instrument in de strijd tegen illegale bosontginning. Ze zal bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van bosbouw in Congo en tot de werkgelegenheid. Tegelijk krijgen Europese consumenten de garantie dat het tropisch hout van legale herkomst is. Met de overeenkomst wordt ook duidelijk hoe het EU-beleid kan aansluiten bij de milieudoelstellingen van de EU," aldus Andris Piebalgs, Europees commissaris voor ontwikkeling.

Milieucommissaris Janez Potočnik, die de vrijwillige partnerovereenkomst ondertekende namens de Europese Commissie: "Het tegengaan van ontbossing en van illegale exploitatie van bosgebieden is essentieel om betere omstandigheden te creëren voor langetermijninvesteringen in duurzaam bosbeheer. Ik hoop dat meer landen het voorbeeld van Congo zullen volgen en zich bij dit initiatief zullen aansluiten."

Henri Djombo, de Congolese minister voor Bos, duurzame ontwikkeling en milieu, ondertekende de overeenkomst namens de Republiek Congo. Het is de eerste overeenkomst in het Congobekken en de tweede in een reeks bilaterale akkoorden tussen de EU en houtproducerende landen. Het eerste akkoord werd vorig jaar gesloten met Ghana. Om de overeenkomst succesvol uit te voeren, zijn een aantal werkzaamheden en investeringen in een aantal cruciale domeinen vereist. De ontwikkeling van een nationaal houttraceringssysteem zoals bepaald in de overeenkomst, is al aan de gang. De Europese Unie geeft daarvoor 2 miljoen euro steun, Congo betaalt 1,08 miljoen euro.

De overeenkomst treedt in werking zodra ze door beide partijen is geratificeerd en door het Europees Parlement is goedgekeurd (zoals de procedure sinds het Verdrag van Lissabon luidt). De houtuitvoerende landen kunnen de overeenkomst op vrijwillige basis ondertekenen maar zodra ze in werking is getreden, zijn beide partijen er wettelijk toe gebonden om alleen legaal hout te verhandelen.

Achtergrond

Congo voert jaarlijks voor meer dan 250 miljoen hout en houtproducten uit. De helft wordt gekocht door lidstaten van de EU. Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België zijn de voornaamste Europese invoerders.

Congo is na Ghana in 2009 het tweede land dat de overeenkomst ondertekent. De EU voert momenteel onderhandelingen met Kameroen, Maleisië, Indonesië, Liberia en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Meer informatie over wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw vindt u op de website.

Zie ook MEMO: MEMO/10/194


Side Bar