Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Briselē, 2010. gada 17. maijā

Cīņa pret kokmateriālu nelegālu eksportu – Eiropas Savienība un Kongo Republika paraksta partnerības nolīgumu

Eiropas Savienība un Kongo Republika šodien ir parakstījušas brīvprātīgu partnerības nolīgumu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai. Nolīgumā paredzēts, ka no 2011. gada jūlija visiem koksnes izstrādājumiem, kurus Eiropas Savienībā ieved no Kongo Republikas, jābūt licencētiem, tādējādi apliecinot šīs koksnes un koksnes izstrādājumu likumīgo izcelsmi. Tādējādi Eiropas patērētāji varēs būt droši, ka no Kongo Republikas importētā koksne un koksnes izstrādājumi ir likumīgi iegūti.

Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: ,,Nolīgums ir ļoti svarīgs instruments cīņā pret mežu nelikumīgu izmantošanu. Tas palīdzēs Kongo Republikas mežsaimniecības nozarei ilgtspējīgi attīstīties un radīt jaunas darba vietas. Vienlaikus šis nolīgums sniegs Eiropas patērētājiem garantiju, ka tropu kokmateriāli ir likumīgi iegūti. Šis nolīgums arī apliecina, ka ES attīstības politiku var saskaņot ar ES mērķiem vides jomā.”

Vides komisārs Janess Potočniks, kurš Eiropas Komisijas vārdā parakstīja brīvprātīgo partnerības nolīgumu, papildināja: ,,Mežu izciršanas un mežu nelikumīgas izmantošanas samazināšana ir ļoti būtiska, lai radītu labvēlīgāku vidi ilgtermiņa ieguldījumiem ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā. Es ceru, ka vēl citas valstis sekos Kongo Republikas piemēram un pievienosies šai iniciatīvai.”

Par mežsaimniecību, ilgtspējīgu attīstību un vidi atbildīgais ministrs Henri Djombo parakstīja nolīgumu Kongo Republikas vārdā; šis nolīgums ir pirmais šāda veida nolīgums, kas noslēgts ar Kongo baseina valstīm, un otrais nolīgums no daudziem divpusējiem nolīgumiem, par kuriem notiek sarunas starp ES un kokmateriālu ražotājām valstīm (pirmo nolīgumu ar Ganu parakstīja pagājušajā gadā). Nolīguma sekmīgai īstenošanai ir vajadzīgs darbs un ieguldījumi vairākās svarīgās jomās. Valsts līmeņa koksnes izsekojamības sistēma, kas paredzēta partnerības nolīgumā, tiek jau izstrādāta, un Eiropas Savienība atbalsta to ar 2 miljoniem euro, savukārt Kongo Republika piešķir līdzfinansējumu 1,08 miljonu euro apmērā.

Nolīgums stāsies spēkā pēc tam, kad to ratificēs abas puses un – saskaņā ar Lisabonas Līgumu – apstiprinās Eiropas Parlaments. Eksportējošās valstis šo nolīgumu ir noslēgušas brīvprātīgi. Tomēr pēc nolīguma stāšanās spēkā tas būs juridiski saistošs abām pusēm, uzliekot tām par pienākumu tirgot tikai likumīgi iegūtus kokmateriālus.

Pamatinformācija

Kongo Republika ik gadus eksportē koksni un koksnes izstrādājumus vairāk nekā 250 miljonu euro apmērā, apmēram pusi no šā eksporta iegādājas Eiropas Savienības valstis. Galvenās Eiropas importētājvalstis ir Portugāle, Spānija, Francija, Vācija, Nīderlande un Beļģija.

Kongo Republika ir otrā valsts (pēc Ganas 2009. gadā), kas parakstījusi šāda veida nolīgumu. Šobrīd norisinās sarunas ar tādām valstīm kā, piemēram, Kamerūna, Malaizija, Indonēzija, Libērija un Centrālāfrikas Republika.

Plašāka informācija par meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības iniciatīvu ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Skatīt arī MEMO: MEMO/10/194


Side Bar