Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Briuselis, 2010 m. gegužės 17 d.

Kova su neteisėtu medienos eksportu: Europos Sąjunga ir Kongo Respublika pasirašo partnerystės susitarimą

Šiandien Europos Sąjunga ir Kongo Respublika pasirašė savanorišką partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena. Susitarimu numatyta, kad nuo 2011 m. liepos mėn. visiems medienos gaminiams, įvežamiems į Europos Sąjungą iš Kongo Respublikos, reikės pateikti licenciją, kuria patvirtinama, kad jų sudėtyje esančios medienos ir medienos produktų kilmė yra teisėta. Europos vartotojams bus užtikrinta, kad iš Kongo Respublikos importuota mediena ir medienos produktai yra teisėtos kilmės.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Šis susitarimas yra nepaprastai svarbi kovos su neteisėtu miško plotų naudojimu priemonė. Ji padės Kongo Respublikos miškininkystės sektoriui darniai vystytis ir kurti darbo vietas. Kartu susitarimu bus užtikrinta, kad Europos vartotojai gaus teisėtos kilmės atogrąžų medieną. Šiuo susitarimu taip pat parodoma, kad ES vystymosi politika darniai padeda siekti ES aplinkosaugos tikslų“.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas, pasirašęs savanorišką susitarimą Europos Komisijos vardu, pridūrė: „Siekiant sukurti geresnes ilgalaikių investicijų į tvarų miškų ūkio valdymą sąlygas, būtina mažinti miškų kirtimą ir neteisėtą miško plotų naudojimą. Tikiuosi, kad daugiau šalių paseks Kongo Respublikos pavyzdžiu ir prisijungs prie šios iniciatyvos“.

Ministras Henris Djombo, atsakingas už miškų ūkį, tvarų vystymąsi ir aplinkosaugą, Kongo Respublikos vardu pasirašė susitarimą, kuris yra pirmasis Kongo baseine ir antrasis iš keleto dvišalių susitarimų, dėl kurių derybas veda ES ir medieną gaminančios šalys (pirmasis susitarimas su Gana pasirašytas praėjusiais metais). Kad susitarimas būtų įgyvendintas sėkmingai, reikia dirbti ir investuoti į keletą svarbių sričių. Jau rengiama partnerystėje numatyta nacionalinė medienos atsekamumo sistema, kurią Europos Sąjunga parėmė suteikusi 2 mln. EUR, o nacionalinė vyriausybė skyrė 1,08 mln. EUR bendro finansavimo lėšų.

Susitarimas įsigalios, kai jį ratifikuos abi šalys, be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai reikia ir Europos Parlamento pritarimo. Eksportuojančioms šalims šis susitarimas yra savanoriškas. Tačiau susitarimams įsigaliojus, jie tampa teisiškai privalomi abiem šalims – pagal susitarimą šalys privalo prekiauti tik teisėtai gauta mediena.

Pagrindiniai faktai

Kasmet Kongo Respublika eksportuoja medienos ir medienos produktų už daugiau kaip 250 mln. EUR; apytiksliai pusę šios medienos ir medienos produktų perka Europos Sąjungos šalys. Pagrindinės Europos importuotojos yra Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Olandija ir Belgija.

Kongo Respublika yra antroji šalis, pasirašiusi tokį susitarimą, po Ganos, kuri tai padarė 2009 m. Šiuo metu vyksta derybos su Kamerūnu, Malaizija, Indonezija, Liberija ir Centrinės Afrikos Respublika.

Daugiau informacijos apie Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena iniciatyvą rasite šioje svetainėje.

Taip pat žr. MEMO: MEMO/10/194


Side Bar