Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Bryssel 17. toukokuuta 2010

Euroopan unioni ja Kongon tasavalta torjuvat puutavaran laitonta vientiä uudella kumppanuussopimuksella

Euroopan unioni ja Kongon tasavalta allekirjoittivat tänään metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan, vapaaehtoisuuteen perustuvan kumppanuussopimuksen. Sopimuksen mukaan kaikilla Kongon tasavallasta Euroopan unioniin tulevilla puutuotteilla on heinäkuusta 2011 oltava lupa, joka todistaa niiden sisältämän puun ja puutuotteiden laillisen alkuperän. Eurooppalaiset kuluttajat saavat näin varmuuden siitä, että Kongon tasavallasta tuotu puu ja puutuotteet tulevat laillisista lähteistä.

Tämä sopimus on keskeinen väline, jolla torjutaan metsävarojen laitonta käyttöä. Sillä edistetään kestävää kehitystä ja työpaikkojen luomista metsäsektorilla Kongon tasavallassa. Samalla eurooppalaiset kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että trooppinen puutavara tulee laillisista lähteistä. Tämä sopimus on myös osoitus siitä, että EU:n kehitysyhteistyöpolitiikka voi olla EU:n ympäristötavoitteiden mukaista”, kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari Andris Piebalgs totesi.

Metsien hävittämisen ja metsäalueiden laittoman käytön vähentäminen on erittäin tärkeää pyrittäessä luomaan paremmat edellytykset kestävään metsänhoitoon tehtäville pitkäaikaisille investoinneille. Toivon, että muut maat seuraavat Kongon tasavallan esimerkkiä ja liittyvät tähän aloitteeseen", lisäsi ympäristökomissaari Janez Potočnik, joka allekirjoitti vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen Euroopan komission puolesta.

Kongon tasavallan puolesta sopimuksen allekirjoitti metsätaloudesta, kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista vastaava ministeri Henri Djombo. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Kongon altaan sademetsäalueella ja toinen kahdenvälinen sopimus, jonka EU on tehnyt puuntuottajamaiden kanssa (ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin Ghanan kanssa vuonna 2009). Sopimuksen onnistunut täytäntöönpano edellyttää ponnisteluja ja investointeja usealla keskeisellä osa-alueella. Kumppanuussopimuksen mukaista kansallista puun jäljitettävyysjärjestelmää ollaan jo laatimassa. Hankkeen rahoituksesta 2 miljoonaa euroa tulee EU:sta ja 1,08 miljoonaa euroa kansallisilta rahoittajilta.

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten ratifioinnin jälkeen ja (Lissabonin sopimuksen mukaisesti) Euroopan parlamentin annettua hyväksyntänsä. Kumppanuussopimuksen soveltaminen on viejämaille vapaaehtoista. Sopimuksen tultua voimaan se kuitenkin sitoo oikeudellisesti sopimuspuolia ja velvoittaa ne käymään kauppaa ainoastaan laillisella puutavaralla.

Tausta

Kongon tasavalta vie vuosittain yli 250 miljoonan euron arvosta puuta ja puutuotteita. Tästä määrästä noin puolet myydään EU:n jäsenvaltioihin. Suurimmat eurooppalaiset tuojat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Portugali, Ranska ja Saksa.

Kongon tasavalta on Ghanan (2009) lisäksi toinen maa, joka on tehnyt kumppanuussopimuksen. Vastaavasta sopimuksesta neuvotellaan parhaillaan myös Indonesian, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Liberian ja Malesian kanssa.

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevasta aloitteesta on lisätietoa www-sivuilla.

Ks. myös MEMO: MEMO/10/194


Side Bar