Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Brüssel, 17. mai 2010

Euroopa Liit ja Kongo Vabariik allkirjastasid partnerluslepingu võitlemaks puidu ebaseadusliku ekspordiga

Täna kirjutasid Euroopa Liit ja Kongo Vabariik alla metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse vabatahtlikule partnerluslepingule. Lepingu kohaselt peab kõigil Kongo Vabariigist Euroopa Liitu saabuvatel puidutoodetel olema alates 2011. aasta juulist kaasas litsents, mis tõendab, et nende toodete valmistamiseks kasutatud puit on seadusliku päritoluga. See tagaks Euroopa tarbijatele Kongo Vabariigist imporditud puidu ja puidutoodete seadusliku päritolu.

Euroopa Komisjoni arenguvolinik Andris Piebalgs sõnas: „See leping on ebaseadusliku metsaraiega võitlemise seisukohast äärmiselt oluline. Leping aitab Kongo Vabariigi metsandussektoril jätkusuutlikult edasi areneda ja uusi töökohti juurde luua. Lisaks annab see Euroopa tarbijatele kindlustunde, et troopiline puit on seadusliku päritoluga. Samuti näitab leping, et ELi arengupoliitika ja ELi keskkonnaalased eesmärgid võivad käia käsikäes.“

Euroopa Komisjoni nimel vabatahtlikule partnerluslepingule alla kirjutanud keskkonnavolinik Janez Potočnik lisas: "Selleks, et luua paremad tingimused metsade jätkusuutlikku majandamisse tehtavateks pikaajalisteks investeeringuteks, on äärmiselt oluline vähendada metsade hävitamist ja ebaseaduslikku metsaraiet. Loodan, et teisedki riigid järgivad Kongo Vabariigi eeskuju ja ühinevad selle algatusega.“

Kongo Vabariigi nimel kirjutas lepingule alla metsanduse, säästva arengu ja keskkonnaküsimuste minister Henri Djombo. Tegemist on teise lepinguga ELi ja puidutootmisega tegelevate riikide vahel läbiräägitavate kahepoolsete lepingute sarjast (esimene leping sõlmiti möödunud aastal Ghanaga) ning esimesega, mille partnerriik asub Kongo jõgikonnas. Lepingu edukaks rakendamiseks tuleb teha tööd ja investeerida mitmesse olulisse valdkonda. Juba tegeletakse partnerlusleppes kirjeldatud puidu jälgitavuse riikliku süsteemi väljatöötamisega. Euroopa Liit toetab seda 2 miljoni euroga, millele lisandub Kongo kaasrahastamine 1,08 miljoni euro ulatuses.

Leping jõustub pärast seda, kui mõlemad lepingupartnerid on selle ratifitseerinud ning vastavalt Lissaboni lepingule on oma heakskiidu andnud ka Euroopa Parlament. Lepingu sõlmimine on puitu eksportiva riigi jaoks vabatahtlik, kuid pärast jõustumist on see mõlema lepingupartneri jaoks juriidiliselt siduv ning kohustab neid kauplema vaid seaduslikku päritolu puiduga.

Taustateave

Kongo Vabariik ekspordib aastas enam kui 250 miljoni euro väärtuses puitu ja puidutooteid ning umbes poole sellest ostavad Euroopa Liidu riigid. Peamised importijad Euroopas on Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad ja Belgia.

Kongo Vabariik on Ghana järel teine riik, kes sellise lepingu sõlmis. Läbirääkimisi peetakse ka Kameruni, Malaisia, Indoneesia, Libeeria ja Kesk-Aafrika Vabariigiga.

Lisateavet metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse algatuse kohta saate algatuse veebisaidilt (inglise keeles).

Vt ka MEMO: MEMO/10/194


Side Bar