Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Bruxelles, den 17. maj 2010

Bekæmpelse af ulovlig eksport af træprodukter: Den Europæiske Union og Republikken Congo undertegner partnerskabsaftale

Den Europæiske Union og Republikken Congo har i dag undertegnet Partnerskabsaftalen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet. Aftalen bestemmer, at alle træprodukter, der importeres til Den Europæiske Union fra Republikken Congo, fra og med juli 2011 skal være omfattet af en licens, der dokumenterer, at de kun indeholder træ og træprodukter, der er fremstillet på lovlig vis. De europæiske forbrugere får sikkerhed for, at træ og træprodukter importeret fra Republikken Congo er fremstillet lovligt.

EU-kommissæren for udvikling Andris Piebalgs udtalte: "Aftalen er et altafgørende instrument, der er udformet for at bekæmpe ulovlig skovning. Den skal bistå det congolesiske skovbrug med at udvikle sig på bæredygtig vis og bidrage til jobskabelse. Samtidigt vil den give de europæiske forbrugere en garanti for, at tropisk træ er produceret på lovlig vis. Aftalen viser også, hvordan EU's udviklingspolitik på sammenhængende vis kan arbejde sammen med EU's miljømål".

EU-kommissæren for miljø Janez Potočnik, som undertegnede Den Frivillige Partnerskabsaftale på vegne af Europa-Kommissionen, tilføjede: "For at skabe et bedre klima for langsigtede investeringer i bæredygtig skovforvaltning er det af største betydning, at afskovningen og den ulovlige skovning nedbringes. Jeg håber, at flere lande vil følge Republikken Congos eksempel og tilslutte sig initiativet."

Minister Henri Djombo, med ansvar for skovforvaltning, bæredygtig udvikling og miljø, undertegnede på vegne af Republikken Congo aftalen, som er den første vedrørende Congobækkenet og den anden i en række bilaterale aftaler, der forhandles mellem EU og træproducerende lande (den første blev undertegnet med Ghana sidste år). En vellykket iværksættelse af aftalen fordrer en indsats og investeringer på en række vigtige områder. Partnerskabet omfatter et nationalt sporbarhedssystem for træ, som allerede er under udvikling med 2 mio. EUR i støtte fra Den Europæiske Union og national samfinansiering på 1,08 mio. EUR.

Aftalen træder i kraft, når den er ratificeret af begge parter, og – siden Lissabontraktaten – efter Europa-Parlamentets godkendelse. Aftalen er frivillig for de eksporterende lande. Når først aftalen er trådt i kraft, bliver den imidlertid juridisk bindende for begge parter, som forpligtes til kun at handle med lovligt træ.

Baggrund

Republikken Congo eksporterer træ og træprodukter for mere end 250 mio. EUR årligt, hvoraf halvdelen aftages af lande i Den Europæiske Union. Portugal, Spanien, Frankrig, Tyskland, Nederlandene og Belgien er de største europæiske importører.

Efter Ghana i 2009 er Republikken Congo det andet land, der undertegner aftalen. Der forhandles for øjeblikket med lande som Cameroun, Malaysia, Indonesien, Liberia og Den Centralafrikanske Republik.

Dette netsted indeholder yderligere oplysninger om Initiativet for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet.

Se også MEMO: MEMO/10/194


Side Bar