Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

V Bruselu, dne 17. května 2010

Boj proti vývozu nezákonně vytěženého dřeva: Evropská unie a Konžská republika podepsaly dohodu o partnerství

Evropská unie a Konžská republika uzavřely dnes dobrovolnou dohodu o partnerství při prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví. Podle této dohody budou počínaje červencem 2011 muset být všechny výrobky z Konžské republiky vstupující do Evropské unie vybaveny licencí uvádějící, že dotčené výrobky obsahují dřevo a dřevěné výrobky zákonného původu. Evropští spotřebitelé tak budou ujištěni, že dřevo a dřevěné výrobky dovezené z Konžské demokratické republiky pocházejí zákonné zdroje.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Tato dohoda je rozhodujícím nástrojem k boji proti nezákonné těžbě lesů. Pomůže lesnictví Konžské republiky, aby se vyvíjelo udržitelným způsobem a vytvářelo pracovní místa. Zároveň poskytne evropským spotřebitelům záruku ohledně zákonného původu tropického dřeva. Dohoda rovněž ukazuje, jak může rozvojová politika EU působit koherentně s cíli EU v oblasti životního prostředí.“

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik, který dobrovolnou dohodu o partnerství jménem Evropské komise podepsal, dodal: „Omezení odlesňování a nezákonné těžby dřeva v lesnatých oblastech je nezbytné k vytvoření lepších podmínek pro dlouhodobé investice do udržitelnějšího hospodaření s lesy. Doufám, že příklad Konžské republiky budou následovat další země a k této iniciativě se připojí.“

Ministr Henri Djombo, který je odpovědný za lesy, udržitelný rozvoj a životní prostředí, podepsal zmíněnou dohodu jménem Konžské republiky, jež je první dohodou v povodí řeky Kongo a zároveň druhou v řadě dvoustranných dohod mezi EU a zeměmi produkujícími dřevo, o nichž se v současné době jedná (první zemí, která takovou dohodu podepsala, se stala Ghana v loňském roce). Úspěšné provádění dohody vyžaduje práci a investice v řadě důležitých oblastí. Na vývoji vnitrostátního systému pro sledování dřeva, jež se v rámci partnerství přepokládá, se již pracuje. Evropská unie tento systém podporuje 2 miliony EUR a Konžská republika jej spolufinancuje 1,08 milionu EUR.

Dohoda vstoupí v platnost, jakmile bude oběma stranami ratifikována, a poté, co bude podle Lisabonské smlouvy schválena Evropským parlamentem. Tato dohoda je pro vyvážející země dobrovolná. Jakmile však vstoupí v platnost, stane se pro obě strany právně závaznou: bude je zavazovat k tomu, aby obchodovaly pouze se zákonně vytěženým dřevem.

Souvislosti

Konžská republika vyváží každoročně dřevo a dřevěné výrobky v hodnotě přes 250 milionů EUR, přičemž zhruba polovinu kupují země Evropské unie. Portugalsko, Španělsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Belgie jsou hlavními evropskými dovozci.

Konžská republika je druhou zemí, která dohodu podepsala. První byla Ghana v roce 2009. Jednání se zeměmi, jako je Kamerun, Malajsie, Indonésie, Libérie a Středoafrická republika, právě probíhají.

Další informace o iniciativě týkající se prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví naleznete na této internetové stránce.

Viz také MEMO: MEMO/10/194


Side Bar