Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/572

Брюксел, 17 май 2010 г.

Борба с незаконния износ на дървен материал — Европейският съюз и Република Конго подписват споразумение за партньорство

Европейският съюз и Република Конго подписаха днес доброволно споразумение за партньорство относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията. В споразумението е предвидено, че от юли 2011 г. всички изделия от дървен материал, влизащи на територията на Европейския съюз от Република Конго, ще трябва да имат разрешително, което доказва, че те са изработени от дървен материал и от изделия от дървен материал със законен произход. По този начин на европейските потребители ще се гарантира законният произход на вноса на дървен материал и изделия от дървен материал от Република Конго.

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс заяви: „Споразумението е инструмент от първостепенно значение, предназначен за борба с незаконната експлоатация на горите. С него ще се подпомогнат устойчивото развитие и създаването на нови работни места в горския сектор на Република Конго. В същото време с него ще се даде и гаранция на европейските потребители, че тропическият дървен материал е със законен произход. Това споразумение също така показва как политиката за развитие на ЕС може да работи по съгласуван начин с целите на ЕС в областта на околната среда“.

Комисарят по околната среда Янез Поточник, който подписа доброволното споразумение за партньорство от името на Европейската комисия, добави: „Намаляването на обезлесяването и на незаконната експлоатация на горските площи има основно значение за създаване на по-добра среда за дългосрочни инвестиции в устойчивото управление на горите. Надявам се, че повече държави ще последват примера на Република Конго и ще се присъединят към тази инициатива“.

Министърът на горите, устойчивото развитие и околната среда Анри Джомбо подписа споразумението за Република Конго, като това споразумение е първото за басейна на река Конго и второто от поредица двустранни споразумения, по които се водят преговори между ЕС и държавите — производителки на дървен материал (първото такова споразумение бе подписано с Гана миналата година). За успешното прилагане на споразумението са необходими работа и инвестиции в редица ключови области. Предвидената в партньорството национална система за проследяване на дървения материал вече е в процес на разработване, като за нея са осигурени финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на 2 млн. евро и съфинансиране на национално равнище в размер на 1,08 млн. евро.

Споразумението ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от двете страни по него и — съгласно Договора от Лисабон — след като бъде одобрено от Европейския парламент. То е доброволно за страните износителки. Веднъж влязло в сила обаче, споразумението става правно обвързващо и за двете страни и ги задължава да търгуват само със законно добит дървен материал.

Контекст

Република Конго изнася дървен материал и изделия от дървен материал за над 250 млн. евро годишно, като половината от този износ е за държавите от Европейския съюз. Основните европейски вносители са Португалия, Испания, Франция, Германия, Нидерландия и Белгия.

Република Конго е втората държава, подписала такова споразумение, след Гана през 2009 г. В момента се водят преговори с държави като Камерун, Малайзия, Индонезия, Либерия и Централноафриканската република.

Повече информация относно инициативата за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията може да се намери на посветения на нея уебсайт.

Вж. също MEMO: MEMO/10/194


Side Bar