Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/571

Brussel, 17 mei 2010

De Digitale Agenda: Investeringen in de digitale economie vormen de sleutel voor de welvaart van het Europa van de toekomst, aldus de Europese Commissie in het vandaag bekendgemaakte verslag over digitaal concurrentievermogen

De Europese digitale economie neemt in kracht toe en dringt door in alle economische sectoren en in alle gebieden van ons dagelijkse leven, poneert de Europese Commissie in het bovenbedoelde verslag. De productiegroei die Europa de afgelopen 15 jaar heeft meegemaakt, is voor de helft terug te voeren op informatie‑ en communicatietechnologieën (ICT). Zes op tien Europeanen maken geregeld gebruik van het internet. Wil Europa ten volle profiteren van de potentiële voordelen van de digitale economie, dan zal het een versnelling hoger moeten schakelen en moeten zorgen voor snellere breedband, betrouwbaarder internet, een betere opleiding van zijn burgers en meer innovatie op ICT‑gebied. De Europese Commissie zal daartoe specifieke maatregelen voorstellen in de Digitale Agenda voor Europa, die binnenkort op de rails wordt gezet als vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020‑strategie.

De voor de Digitale Agenda bevoegde commissaris Neelie Kroes verwoordt het als volgt: “Europa’s digitale economie is van cruciaal belang voor de economische groei en de welvaart. ICT’s en hogesnelheidsinternet zijn nu net zo revolutionair als de komst van elektriciteit en vervoersnetten dat een eeuw geleden waren. Om alle burgers van de digitale economie te laten profiteren, is het zaak de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internet te ondersteunen.”

In het verslag worden recente ICT‑ontwikkelingen geanalyseerd en wordt belangrijk feitenmateriaal aangedragen met het oog op de vormgeving van de Digitale Agenda voor Europa, het eerste vlaggenschipinitiatief dat de Commissie binnenkort boven het doopvont zal houden in het kader van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Aanjager van de economie

In het verslag wordt de ICT‑sector aangemerkt als een van de belangrijkste aanjagers van de economie. Sinds 1995 liggen ICT’s aan de basis van de helft van de productiviteitsgroei in de EU dankzij de technologische vooruitgang en de investeringen in de sector. Uit gegevens voor de periode 2004‑2007 blijkt dat deze investeringen recent tot efficiencywinsten in de rest van de economie hebben geleid. De toegevoegde waarde van de ICT‑sector in de Europese economie wordt becijferd op ca. 600 miljard euro (4,8 % van het BBP). De sector neemt 25 % van de totale bedrijfsinvesteringen in O&O in de EU voor zijn rekening. De VS slaagt erin nog meer voordelen uit ICT te halen. Wil Europa dit evenaren, dan zal het structurele hervormingen en een coherente Digitale agenda moeten doorvoeren.

6 op 10 Europeanen online

In Europa maakt ca. 60 % van de bevolking geregeld gebruik van het internet en 48 % dagelijks. Deze cijfers zijn goed vergelijkbaar met die van de VS, waar 56 % dagelijks internet en 65 % gedurende de afgelopen drie maanden heeft geïnternet. Toch is in de EU en in de VS ongeveer een derde van de bevolking nog nooit online geweest.

Bovendien bestaan er sociaaleconomisch en geografisch bepaalde scheidslijnen. Oudere, minder goed opgeleide en minder goed betaalde burgers maken minder gebruik van het internet en zijn er bovendien minder bedreven in. Versterking van digitale vaardigheden is dan ook van wezenlijk belang voor de opbouw van een Europese digitale maatschappij. De EU doet het in dit verband eens te meer goed in vergelijking tot de VS, hoewel het webgebruik bij oudere Amerikanen hoger ligt: in de VS hebben 46 % van de burgers ouder dan 55 jaar nooit geïnternet, ten opzichte van 59 % in de EU). In Korea en Japan zijn de verschillen tussen sociaaleconomische groepen minder uitgesproken.

De EU is de grootste breedbandmarkt ter wereld

In 2009 was dit eens te meer het geval. Bijna een kwart van de EU‑burgers (24,8 %) heeft een vaste breedbandaansluiting. Hoewel de verbindingssnelheden toenemen (80 % van de vaste breedbandlijnen in de EU draaien momenteel op snelheden van meer dan 2 Mbps), gaat slechts 18 % daarvan sneller dan 10 Mbps. Dergelijke snelheden zijn weliswaar voldoende voor basiswebtoepassingen, maar niet voor meer geavanceerdere toepassingen als tv op aanvraag. In de Europa 2020‑strategie zijn ambitieuze streefcijfers voor toegang tot breedband van ten minste 30 Mbps voor alle Europeanen vastgesteld. Voor deze hogere snelheden moet worden omgeschakeld naar toegangsnetwerken van de volgende generatie (NGA - next generation access). De EU heeft een grote achterstand op landen als Korea en Japan, wat het gebruik van dergelijke netwerken betreft. Omschakeling naar een hogere breedbandcapaciteit is een belangrijke structurele uitdaging voor de hele telecomsector.

Een interne online‑markt

Het internet speelt niet alleen een grote rol in de groei van de Europese economie, maar biedt ook enorme mogelijkheden voor de versterking van de interne markt. Probleem is dat de cijfers voor e‑handel en e‑business variëren van lidstaat tot lidstaat en dat het aantal grensoverschrijdende transacties beperkt blijft. Hoewel 54 % van de internetgebruikers goederen via het internet koopt of verkoopt, doet slechts 22 % van hen dat uit andere EU‑landen. In de VS daarentegen is e‑handel goed ingeburgerd: 75 % van de internetgebruikers koop of verkoopt online. Europa beschikt met andere woorden nog niet over een echte interne digitale markt. Dit is nochtans een vereiste, wil men de groei van Europese kleine en middelgrote ondernemingen stimuleren en consumenten een groter aanbod tegen concurrerende prijzen aanbieden.

Verslag, landenfiches, gerelateerde studies en verslagen zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789

Annex

Figure 1: ICT value added in % GDP (2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat and IPTS-JRC

Figure 2: Contribution of ICT and non-ICT sectors to total BERD intensity (% GDP, 2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: IPTS-JRC

Figure 3 Broadband penetration rate, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Committee

Figure 4: Fixed broadband lines by speed, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Committee

Figure 5: FTTx deployment in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission Services on the basis of Point Topic

Figure 6: Domestic and cross-border Internet purchases, 2009 (in % of internet users during last year)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figure 7: Trend in % regular internet users in the EU, Iceland, Norway and Croatia, 2008-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figure 8: Internet use as a % of population (EU27) by usage frequency

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar