Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/571

Bρυξέλλες, 17 Mαΐου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: οι επενδύσεις στην ψηφιακή οικονομία είναι το κλειδί για την αυριανή ευημερία της Ευρώπης, αναφέρει έκθεση της Επιτροπής

Η ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης αυξάνεται σε δύναμη, εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας επηρεάζοντας κάθε πεδίο της ζωής μας, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οφείλεται η μισή αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Έξι στους δέκα Ευρωπαίους χρησιμοποιούν τακτικά το διαδίκτυο. Ωστόσο, εάν η Ευρώπη θέλει να αξιοποιήσει πλήρως τα πιθανά οφέλη της ψηφιακής οικονομίας, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες και να εξασφαλίσει ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και διαδικτυακές συνδέσεις που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, θα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και θα ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο την καινοτομία στις ΤΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στους τομείς αυτούς με το ψηφιακό θεματολόγιό της για την Ευρώπη, προπομπό της στρατηγικής Ευρώπη 2020, που πρόκειται σύντομα να δρομολογηθεί.

Η αρμόδια Επίτροπος για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Η ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης έχει ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας είναι μια επανάσταση στη ζωή μας σήμερα όπως ήταν η ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών πριν από έναν αιώνα. Ωστόσο, χρειαζόμαστε τη στήριξη για περαιτέρω εξέλιξη του διαδικτύου, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες μπορούν να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία.»

Στην έκθεση αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις στον πεδίο των ΤΠΕ. Παρέχονται σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό ενός ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, της πρώτης ευρωπαϊκής εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής που σύντομα θα δρομολογηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.

Βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας

Στην έκθεση εντοπίζεται ο τομέας των ΤΠΕ ως ένας από τους βασικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από το 1995, στις ΤΠΕ οφείλεται η μισή αύξηση της παραγωγικότητας στην ΕΕ, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο και τις επενδύσεις στον τομέα. Όπως προκύπτει από δεδομένα για την περίοδο 2004-2007, οι επενδύσεις αυτές άρχισαν πρόσφατα να αποφέρουν αύξηση της απόδοσης στην υπόλοιπη οικονομία. Η προστιθέμενη αξία του κλάδου των ΤΠΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ (4,8% του ΑΕΠ). Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 25% των συνολικών επιχειρηματικών επενδύσεων σε Ε&Α στην ΕΕ. Ωστόσο, τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ΗΠΑ είναι μεγαλύτερα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από διαρθρωτικές μεταρυθμίσεις και ένα συνεπές ψηφιακό πρόγραμμα ώστε να προκαλέσει παρόμοιο αντίκτυπο.

6 στους 10 Ευρωπαίους σε διαδικτυακή σύνδεση

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 60% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο και 48% σε καθημερινή βάση. Αυτά τα επίπεδα μπορούν να συγκριθούν ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα στις ΗΠΑ, όπου το 56% χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο ενώ το 65% το χρησιμοποίησε κατά το τελευταίο τρίμηνο. Παρόλα αυτά, τόσο στην ΕΕ (30%) όσο και στις ΗΠΑ (32%), περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν έχει ποτέ συνδεθεί διαδικτυακά.

Υφίστανται σημαντικοί κοινωνικο-οικονομικοί και γεωγραφικοί διαχωρισμοί. Ειδικότερα, οι ηλικιωμένοι, οι λιγότερο μορφωμένοι και άτομα με χαμηλό εισόδημα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο λιγότερο και έχουν χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων. Η αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων έχει καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας. Και εδώ, η ΕΕ μπορεί να συγκριθεί με τις ΗΠΑ, αν και η χρήση του διαδικτύου είναι περισσότερο διαδεδομένη στους ηλικιωμένους Αμερικανούς (46% των ατόμων άνω των 55 στις ΗΠΑ δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο σε σύγκριση με 59% στην ΕΕ). Αντίθετα, στην Κορέα και την Ιαπωνία οι διαφορές μεταξύ των κοινωνικο-οικονομικών ομάδων είναι λιγότερο προφανείς.

Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη ευρυζωνική αγορά στον κόσμο

Το 2009 η ευρυζωνική αγορά της ΕΕ ήταν και πάλι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Σχεδόν το ένα τέταρτο των πολιτών της ΕΕ (24,8%) έχουν σταθερή ευρυζωνική συνδρομή. Μολονότι οι ταχύτητες σύνδεσης αυξάνονται - το 80% των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών στην ΕΕ προσφέρει πλέον ταχύτητες άνω των 2 Mbps - μόνο το 18% από αυτές είναι πάνω από 10 Mbps. Οι ταχύτητες αυτές επαρκούν μεν για τις βασικές δικτυακές εφαρμογές, όχι όμως για πιο προηγμένες εφαρμογές, όπως η τηλεόραση κατά παραγγελία. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έθεσε φιλόδοξους στόχους ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση με ταχύτητα 30 Mbps και άνω. Για υψηλότερες ταχύτητες θα χρειαστεί μετάβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA). Στην εγκατάση των δικτύων αυτών, η ΕΕ υστερεί σημαντικά έναντι χωρων όπως η Κορέα και η Ιαπωνία. Η μετάβαση σε υψηλότερη ευρυζωνική χωρητικότητα συνιστά σημαντική διαρθρωτική πρόκληση για ολόκληρο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Διαδικτυακή ενιαία αγορά

Εκτός από το σημαντικό του ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, το διαδίκτυο διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, το επίπεδο του ηλ-εμπορίου και των ηλε-συναλλαγών ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι διασυνοριακές συναλλαγές είναι περιορισμένες. Παρά το γεγονός ότι 54% των χρηστών του διαδικτύου πωλούν ή να αγοράζουν αγαθά μέσω διαδικτύου, μόνο το 22% από αυτούς συναλλάσσονται επιγραμμικά με άλλες χώρες της ΕΕ. Αντιθέτως, το ηλεκτρονικό εμπόριο των ΗΠΑ είναι πιο διαδεδομένο, και το 75% των χρηστών του διαδικτύου αγοράζουν ή πωλούν επιγραμμικά. Αυτό δείχνει ότι στην Ευρώπη απουσιάζει μια γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά, απαραίτητη για να τονώσει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για να παράσχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε ανταγωνιστικές τιμές.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης, συνοπτικά δελτία χωρών, σχετικές μελέτες και εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789

Παράρτημα

Σχήμα 1: Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ σε % του ΑΕΠ (2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Eurostat και IPTS-JRC

Σχήμα 2: Συμβολή των κλάδων ΤΠΕ και μη-ΤΠΕ στη συνολική ένταση των ΕΔΕΑ/BERD (% του ΑΕΠ, 2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: IPTS-JRC

Σχήμα 3: Ρυθμός ευρυζωνικής διείσδυσης, Ιανουάριος 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Επιτροπή επικοινωνιών

Σχήμα 4: Σταθερές ευρυζωνικές γραμμές κατά ταχύτητα, Ιανουάριος 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Επιτροπή επικοινωνιών

Σχήμα 5: Eξάπλωση FTTx σε ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει Point Topic

Σχήμα 6: Εγχώριες και διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου, 2009 (σε % χρηστών διαδικτύου κατά το τελευταίο έτος)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Κοινοτική έρευνα Eurostat για τη χρήση ΤΠΕ από νοικοκυριά και μεμονωμένα άτομα

Σχήμα 7: Tάση σε % κανονικών χρηστών διαδικτύου σε ΕΕ, Iσλανδία, Noρβηγία και Κροατία, 2008-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Κοινοτική έρευνα Eurostat για τη χρήση ΤΠΕ από νοικοκυριά και μεμονωμένα άτομα

Σχήμα 8: Χρήση διαδικτύου ως % του πληθυσμού (EΕ των 27) ανά συχνότητα χρήσης

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Πηγή: Κοινοτική έρευνα Eurostat για τη χρήση ΤΠΕ από νοικοκυριά και μεμονωμένα άτομα


Side Bar