Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/ 56

V Bruseli 27. januára 2010

Komisia uzavrela prešetrovanie zmluvy medzi Letiskom Bratislava a spoločnosťou Ryanair

Európska komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie vo veci formálneho zisťovania týkajúce sa zmluvy medzi Letiskom Bratislava a spoločnosťou Ryanair, keď dospela k záveru, že prevádzkovateľ letiska sa správal ako investor v trhovom hospodárstve a spoločnosti Ryanair teda nebola poskytnutá žiadna výhoda.

Prevádzkovateľ Letiska Bratislava (Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.) uzavrelo 5. decembra 2005 so spoločnosťou Ryanair zmluvu do roku 2016. Komisia po začatí konania vo veci formálneho zisťovania 1 dospela teraz na základe dôkladného posúdenia k zisteniu, že zmluvu možno opodstatniť analýzou nákladov a výnosov. Táto analýza nákladov a výnosov obsahuje posúdenie podmienok na Letisku Bratislava (najmä pokrytie nákladov príjmami z leteckých činností pripísateľných zmluve) a umožňuje dospieť k záveru, že súkromný investor konajúci v bežných trhových podmienkach by za podobných okolností uzavrel rovnakú alebo podobnú obchodnú dohodu ako prevádzkovateľ letiska.

Navyše diverzifikácia leteckých spoločností prevádzkujúcich lety z tohto letiska (a z toho vyplývajúce zníženie rizík), ako aj lepšie rozdelenie zdrojov a zníženie nadmerných kapacít pozitívne prispeli k prevádzkovej a finančnej situácii Letiska Bratislava a zvýšili jeho trhovú hodnotu pre jeho akcionárov.

Komisia preto dospela k záveru, že v čase podpisu zmluvy so spoločnosťou Ryanair bolo logické sa domnievať, že vďaka zmluve sa rentabilnosť riadenia letiska zvýši.

1 :

Pozri IP/08/429 z 11.3.2008


Side Bar