Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Bryssel den 12 maj 2010

Undersökning visar att EU-programmet Ung och aktiv i Europa förbättrar språkkunskaper och möjligheter till arbete

Enligt Europeiska kommissionens nyligen utförda undersökning uppger 95 % av de ungdomar som deltog i projekt under Europeiska unionens program Ung och aktiv i Europa att deras språkkunskaper förbättrades, och 66 % att erfarenheten också ökade deras möjligheter till att hitta jobb. 60 % röstade i Europaparlamentsvalet 2009, jämfört med den genomsnittliga andelen på 29 % bland ungdomar i Europa.

Dessa är de huvudsakliga resultaten av en undersökning som genomfördes i början av 2010 bland 4550 ungdomar, ungdomsledare och ungdomsorganisationer. Undersökningen visar att EU-finansiering av ungdomsprojekt inverkar positivt på projektdeltagarna. Den genomfördes i alla medlemsstater och inriktades på deltagare i gränsöverskridande projekt. Från och med nu kommer undersökningar att ske med jämna mellanrum inom ramen för kommissionens utvärdering av programmet Ung och aktiv i Europa.

Undersökningens resultat

Av de deltagande ungdomarna svarade:

  • 95 % att de blev bättre på att kommunicera med människor som talar ett annat språk

  • 86 % att de blev bättre på att uppnå något för sin lokala omgivning eller sitt samhälle

  • 77 % att de blev bättre på att se sina personliga och yrkesmässiga framtidsmöjligheter

  • 92 % att projekten gjorde dem mer medvetna om den kulturella mångfalden i Europa

  • 66 % att deras möjlighet att få jobb förbättrades tack vare projekterfarenheten.

Av ungdomsledarna uppgav:

  • 95 % att de nu kommer att fästa större uppmärksamhet vid att inkludera en internationell dimension i sitt arbete

  • 88 % att projektet gav dem färdigheter och kunskap som de inte kunde ha förvärvat genom nationella projekt

Av ungdomsorganisationerna svarade:

  • 92 % ”helt av samma åsikt” eller ”delvis av samma åsikt” på frågan om deras deltagande i ett projekt inom Ung och aktiv i Europa förbättrade deras färdigheter i projektledning,

  • 94 % ”helt av samma åsikt” eller ”delvis av samma åsikt” på frågan om det ökade deras uppskattning för kulturell mångfald.

83 % av de deltagande ungdomarna, 96 % av ungdomsledarna och 97 % av ungdomsorganisationerna svarade ja på frågan om de har deltagit i ett nytt internationellt eller europeiskt initiativ efter att deras projekt avslutades eller om de tänker göra det i framtiden.

Undersökningens resultat

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

De deltagande ungdomarnas svar om projektets inverkan på attityder:

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2009

Bland de ungdomar som deltog i projektet Ung och aktiv i Europa (källa: undersökningen om Ung och aktiv i Europa)

60%

Bland den totala befolkningen i EU (källa: Europaparlamentet1

43%

Bland 18-24-åriga EU-medborgare (källa: Europaparlamentet)

29%

Undersökningen bekräftar att programmet Ung och aktiv i Europa för stödmottagarnas del varit framgångsrikt med att uppnå programmets två huvudmål: att erbjuda ungdomar möjligheter att få nya färdigheter genom icke-formellt lärande och att uppmuntra dem till att aktivt delta i samhället. Ung och aktiv i Europa (2007-2013) har en årlig budget på 140 miljoner euro och stöder mer än 7000 projekt med över 130 000 deltagare varje år. Särskild uppmärksamhet fästs vid missgynnade ungdomar. Programmet stöder många slags verksamhet, såsom ungdomsutbyten och gränsöverskridande volontärverksamhet samt utbildning och skapande av nätverk för ungdomsledare.

Mer information:

Undersökningens fullständiga resultat och information om programmet Ung och aktiv i Europa finns på: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar