Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Bruselj, 12. maja 2010

Raziskava: Program EU Mladi v akciji izboljšuje znanje jezikov in zaposlitvene možnosti

Nedavna raziskava Evropske komisije je pokazala, da je 95 % mladih, udeleženih v projektih programa Mladi v akciji s podporo Evropske unije, izboljšalo svoje znanje jezikov, 66 % pa jih meni, da so se zaradi teh izkušenj povečale njihove zaposlitvene možnosti. Na volitve v Evropski parlament 2009 se jih je v primerjavi s splošno 29-odstotno udeležbo mladih Evropejcev odzvalo 60 %.

To so pomembnejši rezultati raziskave med 4 550 mladimi, mladinskimi delavci in mladinskimi organizacijami, izvedene na začetku leta 2010. Raziskava kaže, da evropsko financiranje mladinskih projektov pozitivno vpliva na udeležence. Opravljena je bila v vseh državah članicah s posebnim poudarkom na udeležencih nadnacionalnih projektov. Evropska komisija jo bo odslej redno izvajala v okviru ocenjevanja učinka programa Mladi v akciji.

Glavni rezultati raziskave

Med mladimi udeleženci:

  • 95 % mladih meni, da so se naučili bolje sporazumevati z ljudmi, ki govorijo drug jezik;

  • 86 % meni, da so se naučili lažje uresničiti nekaj, kar je v interesu njihove skupnosti ali družbe;

  • 77 % se je naučilo lažje prepoznavati možnosti za osebnostno ali strokovno napredovanje;

  • 92 % je povedalo, da so zaradi projektov dojemljivejši za večkulturnost v Evropi;

  • 66 % je prepričanih, da so se njihove zaposlitvene možnosti zaradi izkušenj v projektu izboljšale.

Med mladinskimi delavci:

  • 95 % anketiranih meni, da si bodo zdaj bolj prizadevali vključiti mednarodno razsežnost v njihovo delo;

  • 88 % meni, da so pridobili znanje in spretnosti, ki jih ne bi mogli pridobiti v projektih na nacionalni ravni.

Med mladinskimi organizacijami:

  • 92 % meni, da „zelo drži“ ali „deloma drži“, da so s sodelovanjem v projektih s podporo programa Mladi v akciji izboljšali sposobnost vodenja projektov;

  • 94 % meni, da „zelo drži“ ali „deloma drži“, da zdaj bolj cenijo kulturno različnost.

Na vprašanje, ali so se po udeležbi v njihovem projektu udeležili še kakšne druge mednarodne ali evropske pobude oz. to morda nameravajo, je pozitivno odgovorilo 83 % mladih udeležencev, 96 % mladinskih delavcev in 97 % mladinskih organizacij.

Podrobnosti glavnih ugotovitev raziskave

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Odgovori mladih udeležencev o vplivu na nekatere odnose

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Udeležba na volitvah v Evropski parlament v letu 2009

Med mladimi udeleženci projekta Mladi v akciji (vir: Raziskava Mladi v akciji)

60 %

Med prebivalstvom Evropske unije (vir: Evropski Parlament1)

43 %

Med prebivalstvom Evropske unije med 18. in 24. letom starosti (vir: Evropski Parlament)

29 %

Rezultati te raziskave s stališča udeležencev potrjujejo učinkovitost programa Mladi v akciji glede njegovih dveh glavnih ciljev: ppponuditi mladim priložnosti, da si z neformalnim učenjem pridobijo nova znanja, ter jih spodbujati, da aktivno sodelujejo v družbi. Program Mladi v akciji (2007–2013) z letnim skupnim proračunom v višini okrog140 milijonov EUR vsako leto podpira več kot 7 000 projektov, ki vključujejo več kot 130 000 udeležencev. Posebna pozornost je namenjena prikrajšanim mladim. Program podpira zelo raznovrstne dejavnosti, ki vključujejo mladinske izmenjave, nadnacionalno prostovoljno službo ter usposabljanje in povezovanje mladinskih delavcev.

Več informacij:

Celotno poročilo o raziskavi in podatki o programu Mladi v akciji so na voljo na:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf.


Side Bar