Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Brussel, 12 mei 2010

Enquête: EU-programma "Jeugd in actie" verbetert taalvaardigheden en kansen op werk

Vijfennegentig procent van de jongeren die deelnemen aan projecten die worden gesteund door het programma "Jeugd in actie" van de Europese Unie heeft zijn taalvaardigheden verbeterd en 66% is van mening dat de ervaring ook de kansen op een baan heeft verbeterd, aldus een recente enquête van de Europese Commissie. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009 is 60% van hen gaan stemmen, tegenover 29% van alle Europese jongeren.

Dit zijn de belangrijkste resultaten van een enquête onder 4 550 jongeren, jongerenwerkers en jongerenorganisaties die begin 2010 is gehouden. Uit die enquête blijkt dat de financiering van jongerenprojecten door de EU een positieve invloed op de deelnemers heeft. De enquête werd gehouden in alle lidstaten en was toegespitst op deelnemers in transnationale projecten. In het kader van de evaluatie door de Commissie van de resultaten van het Jeugd in actie-programma zal de enquête nu regelmatig worden herhaald.

Belangrijkste uitkomsten van de enquête

Van de deelnemende jongeren:

  • zegt 95% beter te kunnen communiceren met mensen die een andere taal spreken;

  • zegt 86% beter te hebben geleerd hoe je iets kunt bereiken voor je gemeenschap of de maatschappij;

  • heeft 77% geleerd hoe je beter je kansen voor de toekomst op persoonlijk of professioneel vlak kunt onderkennen;

  • zegt 92% door de projecten ontvankelijker te zijn geworden voor de culturele diversiteit in Europa;

  • denkt 66% dat hun kans op een baan is gestegen dankzij de in het project opgedane ervaring.

Van de jongerenwerkers:

  • verwacht 95% van de ondervraagden nu meer aandacht te zullen geven aan de internationale dimensie van het werk;

  • zegt 88% vaardigheden en kennis te hebben verworven die niet denkbaar zou zijn in projecten op nationaal niveau.

Van de jongerenorganisaties:

  • achtte 92% het 'zeer waar' of 'enigszins waar' dat deelname aan een project dat door Jeugd in actie wordt gesteund de eigen projectmanagement­vaardigheden verbeterde;

  • achtte 94% het 'zeer waar' of 'enigszins waar' dat hun waardering voor culturele diversiteit toenam.

Op de vraag of zij na afloop van hun project hadden deelgenomen aan een nieuw internationaal of Europees initiatief of van plan waren dit in de toekomst te doen, antwoordde 83% van de deelnemende jongeren, 96% van de de jongerenwerkers en 97% van de de jongerenorganisaties positief.

Belangrijkste resultaten van de enquête in detail

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Antwoorden van deelnemende jongeren over het effect op bepaalde houdingen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Deelname aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009

Jongeren die aan een Jeugd in actie-project hebben deelgenomen (bron: Jeugd in actie-enquête)

60%

Hele EU-bevolking (bron: Europees Parlement1)

43%

EU-bevolking tussen 18 en 24 jaar (bron: Europees Parlement)

29%

De resultaten van deze enquête bevestigen, vanuit het standpunt van de begunstigden zelf, de doeltreffendheid van het Jeugd in actie-programma, wat de twee belangrijkste doelstellingen betreft: jongeren kansen bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen door middel van niet-formeel leren, en hen aanmoedigen om actief te participeren in de maatschappij. Met een totaal budget van ongeveer 140 miljoen euro per jaar ondersteunt Jeugd in actie (2007- 2013) elk jaar meer dan 7 000 projecten met in totaal meer dan 130 000 deelnemers. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan jongeren in een achterstandssituatie. Het programma steunt een grote verscheidenheid aan activiteiten, waaronder uitwisselingen van jongeren, transnationale vrijwilligersdiensten alsmede opleidingen en netwerken voor jongerenwerkers.

Voor meer informatie:

Volledig verslag van de enquête en informatie over het Jeugd in actie-programma:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar