Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Brussell, 12 ta' Mejju 2010

Stħarriġ: Il-programm tal-UE Żgħażagħ fl-Azzjoni jagħti spinta lill-ħiliet tal-lingwa u lill-opportunitajiet tax-xogħol

Skont stħarriġ reċenti mmexxi mill-Kummissjoni Ewropea, ħamsa u disgħin fil-mija taż-żgħażagħ li jieħdu sehem fi proġetti sostnuti mill-programm tal-Unjoni Ewropea Żgħażagħ fl-Azzjoni tejbu l-ħiliet tagħhom fil-lingwa u 66 % jemmnu li l-esperjenza żiedet il-possibbiltajiet tagħhom li jsibu xogħol. Sittin fil-mija vvotaw fl-elezzjonijiet tal-2009 tal-Parlament Ewropew, meta mqabbla ma' medja ta' 29 % fost iż-żgħażagħ Ewropej.

Dawn huma r-riżultati ewlenin ta' stħarriġ fost 4 550 żgħażugħ/a, ħaddiema żgħażagħ u organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ li sar fil-bidu tal-2010. L-istħarriġ juri li l-fondi tal-UE tal-proġetti taż-żgħażagħ għandhom impatt pożittiv fuq il-parteċipanti. L-istħarriġ sar fl-Istati Membri kollha u ffoka fuq parteċipanti fi proġetti transnazzjonali. Dan issa se jsir eżerċizzju regolari fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-impatt tal-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni.

Riżultati prinċipali tal-istħarriġ

Fost il-parteċipanti żgħażagħ:

  • 95 % jqisu li huma tgħallmu jikkomunikaw aħjar ma' nies li jitkellmu lingwa oħra;

  • 86 % jqisu li huma tgħallmu aħjar kif jiksbu xi ħaġa fl-interess tal-komunità jew is-soċjetà tagħhom;

  • 77 % tgħallmu aħjar kif jidentifikaw l-opportunitajiet għall-futur personali jew professjonali tagħhom;

  • 92 % jgħidu li l-proġetti għamluhom lesti jilqgħu aktar għal multikulturaliżmu fl-Ewropa;

  • 66 % jemmnu li l-possibbiltajiet tagħhom tax-xogħol żdiedu bis-saħħa tal-esperjenza tal-proġett.

Fost il-ħaddiema żgħażagħ:

  • 95 % ta' dawk li wieġbu jqisu li huma issa se jagħtu aktar attenzjoni biex jinkludu dimensjoni internazzjonali fix-xogħol tagħhom;

  • 88 % jqisu li kisbu ħiliet u għarfien li dawn ma jkunux jistgħu jiksbu permezz ta' proġetti organizzati f'livell nazzjonali.

Fost l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ:

  • 92 % jqisu li hu 'vera minnu' jew 'xi ftit minnu' li l-parteċipazzjoni fi proġett sostnut minn Żgħażagħ fl-Azzjoni żied il-ħiliet maniġerjali tagħhom tal-proġett;

  • 94 % jqisu li hu 'veru minnu' jew 'xi ftit minnu' li dan żied l-apprezzament tagħhom tad-diversità kulturali.

Meta ġew mistoqsija jekk kinux qed jipparteċipaw f'inizjattiva internazzjonali ġdida jew Ewropea sa minn tmiem il-proġett tagħhom jew humiex qed jippjanaw li jagħmlu dan fil-futur, 83 % tal-parteċipanti żgħażagħ, 96 % tal-ħaddiema żgħażagħ u 97 % tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ wieġbu pożittiv.

Ir-riżultati prinċipali tal-istħarriġ fid-dettall

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Tweġibiet minn parteċipanti żgħażagħ fuq l-impatt fuq ċerti attitudnijiet

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-2009 tal-Parlament Ewropew

Fost iż-żgħażagħ li pparteċipaw fil-proġett żgħażagħ fl-Azzjoni (sors: stħarriġ taż-Żgħażagħ fl-Azzjoni)

60%

Fost il-popolazzjoni globali tal-UE (sors: Il-Parlament Ewropew1)

43%

Fost li popolazzjoni tal-UE li għandha bejn 18-24 sena (sors: Il-Parlament Ewropew)

29%

Ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ jikkonfermaw, mil-lat tal-benefiċjarji nnifishom, l-effettività tal-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni, fir-rigward taż-żewġ għanijiet prinċipali tiegħu: li joffri opportunitajiet liż-żgħażagħ biex jiksbu kapaċitajiet ġodda permezz ta' tagħlim mhux formali u jinkoraġġixxihom biex jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetà. B'baġit totali annwali ta' madwar EUR 140 miljun, Żgħażagħ fl-Azzjoni (2007-13) kull sena jsostni aktar minn 7 000 proġett li jinvolvu aktar minn 130 000 parteċipant. Attenzjoni partikolari tingħata lil żgħażagħ żvantaġġati. Il-programm isostni varjetà kbira ta' attivitajiet li jinkludi skambji taż-żgħażagħ, servizz volontarju transnazzjonali kif ukoll taħriġ u networking għal ħaddiema żgħażagħ.

Biex tkun taf aktar:

Rapport sħiħ tal-istħarriġ u tagħrif dwar il-Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar