Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Briselē, 2010. gada 12. maijā

Aptauja: ES programma “Jaunatne darbībā” sekmē valodu prasmes un darba iespējas

Saskaņā ar Eiropas Komisijas nesen veikto aptauju 95 % jauniešu, kuri piedalījās projektos, ko atbalsta Eiropas Savienības programma “Jaunatne darbībā”, uzlaboja valodu prasmes, un 66 % uzskata, ka šī pieredze turklāt ir palielinājusi izredzes atrast darbu. 60 % projektu dalībnieku balsoja 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās; salīdzinājumam – Eiropas jauniešu vidū vidējais balsošanas rādītājs bija 29 %.

Šie ir galvenie aptaujas rezultāti, ko veica 2010. gada sākumā, piedaloties 4550 jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu organizācijām. Aptauja liecina, ka ES finansētie jaunatnes projekti labvēlīgi ietekmē to dalībniekus. Aptauju veica visās dalībvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot starptautisko projektu dalībniekiem. Turpmāk šādu aptauju veiks regulāri saistībā ar Komisijas novērtējumu par programmas “Jaunatne darbībā” ietekmi.

Aptaujas galvenie rezultāti

Jaunieši:

  • 95 % uzskata, ka viņi ir iemācījušies labāk sazināties ar cilvēkiem, kuri runā citās valodās;

  • 86 % uzskata, ka viņi ir apguvuši prasmi kaut ko paveikt kopienas vai sabiedrības interesēs;

  • 77 % ir iemācījušies labāk saredzēt iespējas personiskajai vai profesionālajai attīstībai;

  • 92 % atzīst, ka projekti palīdzējuši apzināties kultūru daudzveidību Eiropā;

  • 66 % uzskata, ka, pateicoties projektos gūtajai pieredzei, ir pavērušās lielākas iespējas atrast darbu.

Jaunatnes darbinieki:

  • 95 % respondentu uzskata, ka tagad viņi vairāk pievērš uzmanību tam, lai savā darbā iekļautu starptautisku ievirzi;

  • 88 % uzskata, ka viņi ir ieguvuši prasmes un zināšanas, kuras tie nespētu iegūt valsts līmenī organizētajos projektos.

Jauniešu organizācijas:

  • 92 % uzskata, ka līdzdalība programmas “Jaunatne darbībā” atbalstītajos projektos “noteikti” vai “zināmā mērā” ir sekmējusi prasmi vadīt projektus;

  • 94 % uzskata, ka līdzdalība projektos “noteikti” vai “zināmā mērā” palīdzējusi apzināties kultūru daudzveidību.

Atbildot uz jautājumu par to, vai aptaujas dalībnieki kopš projekta beigām ir piedalījušies jaunā starptautiskā vai Eiropas iniciatīvā un vai tie plāno tajās piedalīties nākotnē, 83 % jauniešu, 96 % jaunatnes darbinieku un 97 % jauniešu organizāciju sniedza apstiprinošu atbildi.

Sīkāka informācija par aptaujas rezultātiem

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Jauniešu atbildes par izmaiņām attieksmē

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2009. gadā

Jaunieši, kuri piedalījās programmas “Jaunatne darbībā” projektā (avots: programmas “Jaunatne darbībā” aptauja)

60%

ES iedzīvotāji kopumā (avots: Eiropas Parlaments1)

43%

ES iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (avots: Eiropas Parlaments)

29%

Šīs aptaujas rezultāti apliecina, no pašu dalībnieku viedokļa, ka programma “Jaunatne darbībā” darbojas efektīvi, izpildot tās divus galvenos mērķus: dot jauniešiem iespējas apgūt jaunas prasmes, izmantojot neformālu mācīšanos, un rosināt tos aktīvi līdzdarboties sabiedrībā. Programmas “Jaunatne darbībā” (2007.-2013. gads) gada budžets ir aptuveni EUR 140 miljoni, un tā katru gadu atbalsta vairāk nekā 7000 projektu, iesaistot vairāk nekā 130 000 dalībnieku. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešiem, kam ir mazāk iespēju. Ar šo programmu atbalsta dažādas darbības, tostarp jauniešu apmaiņu, starptautisko brīvprātīgo darbu, kā arī mācības un jaunatnes darbinieku sadarbību.

Plašāka informācija

Pilnīgs ziņojums par aptauju un informācija par programmu “Jaunatne darbībā”:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm.

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar