Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Briuselis, 2010 m. gegužės 12 d.

Apklausa rodo, kad ES programos „Veiklus jaunimas“ dalyviai geriau išmoksta kalbų ir lengviau gauna darbą

Iš neseniai Europos Komisijos atliktos apklausos rezultatų matyti, kad 95 % jaunuolių, dalyvavusių projektuose pagal Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas“, pagerino kalbų žinias, o 66 % yra įsitikinę, kad ši patirtis padidino jų galimybes įsidarbinti. Balsavę 2009 m. Europos Parlamento rinkimuose patikino 60 % respondentų; vidutiniškai šiuose rinkimuose balsuoja vos 29 % Europos jaunuolių.

Tai – 2010 m. pradžioje atliktos 4 550 jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir jaunimo organizacijų apklausos rezultatai. Iš jų matyti, kad dalyvavimas ES finansuojamuose jaunimo projektuose jaunuoliams teikia daug naudos. Apklausa atlikta visose valstybėse narėse, daugiausia dėmesio skiriant tarptautinių projektų dalyviams. Nuspręsta, kad tokia apklausa bus atliekama reguliariai ir taps Komisijos programos „Veiklus jaunimas“ poveikio vertinimo proceso dalimi.

Svarbiausi apklausos rezultatai

Apklaustieji jaunuoliai

  • 95 % mano išmokę bendrauti su užsienio kalbomis kalbančiais žmonėmis;

  • 86 % yra įsitikinę, kad išmoko geriau siekti bendruomenės ar visuomenės tikslų;

  • 77 % išmoko geriau suvokti asmenines ir profesines galimybes;

  • 92 % teigia išmokę geriau suprasti Europos kultūrų įvairovę;

  • 66 % tiki, kad dėl įgytos patirties išaugo jų galimybės įsidarbinti.

Su jaunimu dirbantys asmenys

  • 95 % respondentų mano, kad tarptautiniam darbo aspektui jie ims skirti daugiau dėmesio;

  • 88 % yra įsitikinę, kad įgijo įgūdžių ir žinių, kurių nebūtų įgiję dalyvaudami nacionalinio masto projektuose.

Jaunimo organizacijos

  • 92 % mano, kad dalyvavimas programos „Veiklus jaunimas“ projektuose labai ar iš dalies pagerino jų projektų valdymo įgūdžius;

  • 94 % mano, kad dalyvavimas joms labai ar iš dalies padėjo geriau suprasti ir branginti kultūrų įvairovę.

Teigiamai į klausimą, ar pasibaigus projektui dalyvavo kitoje tarptautinėje ar Europos iniciatyvoje arba ar planuoja tą daryti ateityje, atsakė 83 % apklaustų jaunuolių, 96 % su jaunimu dirbančių asmenų ir 97 % jaunimo organizacijų.

Apklausos rezultatai išsamiau

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Jaunuolių požiūrio kaita

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Dalyvavimas 2009 m. Europos Parlamento rinkimuose

Jaunuoliai, dalyvavę „Veiklaus jaunimo“ projektuose (šaltinis: apklausa „Veiklus jaunimas“)

60 %

Visi ES gyventojai (šaltinis: Europos Parlamentas1)

43 %

18–24 m. ES gyventojai (šaltinis: Europos Parlamentas)

29 %

Apklausos rezultatai patvirtina, kad, projektų dalyvių nuomone, programa „Veiklus jaunimas“ yra veiksminga ir padeda siekti dviejų tikslų: teikti jaunimui galimybių įgyti naujų įgūdžių neformaliojo mokymosi būdu ir skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagal programą „Veiklus jaunimas“ (2007–2013 m.), kurios bendras metinis biudžetas yra maždaug 140 mln. EUR, kasmet paremiama daugiau kaip 7 000 projektų, kuriuose dalyvauja per 130 000 dalyvių. Itin daug dėmesio skiriama mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Pagal šią programą remiama įvairi veikla, įskaitant jaunimo mainus, tarptautinę savanorių tarnybą, su jaunimu dirbančių asmenų mokymą ir bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos

Apklausos ataskaita ir informacija apie programą „Veiklus jaunimas“

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar