Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Bryssel 12. toukokuuta 2010

EU:n nuorisotoimintaohjelman kielitaitoa ja työmahdollisuuksia lisäävä vaikutus käy ilmi tehdystä tutkimuksesta

Euroopan unionin Youth in action ‑nuorisotoimintaohjelmasta tuettuihin hankkeisiin osallistuneista nuorista 95 prosenttia kohensi kielitaitoaan, ja 66 prosenttia uskoo kokemuksen myös parantaneen heidän mahdollisuuksiaan saada työpaikka. Tämä käy ilmi Euroopan komission hiljattain tekemästä tutkimuksesta. Kyseisistä nuorista 60 prosenttia äänesti vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa, kun eurooppalaisnuorten keskimääräinen äänestysprosentti oli 29.

Nämä ovat keskeiset tulokset vuoden 2010 alussa toteutetusta tutkimuksesta, johon osallistui yhteensä 4 550 nuorta, nuorisotyöntekijää ja nuorisojärjestöä. Tutkimus osoittaa, että nuorisohankkeille myönnettävä EU-rahoitus vaikuttaa myönteisesti osallistujiin. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki jäsenvaltiot, ja siinä keskityttiin kansainvälisten hankkeiden osallistujiin. Vastedes tutkimus kuuluu säännöllisenä osana komission arviointiin Youth in action ‑ohjelman vaikutuksista.

Kyselyn tärkeimmät tulokset

Hankkeisiin osallistuneet nuoret:

  • 95 % katsoo oppineensa kommunikoimaan paremmin vieraan kielen puhujien kanssa

  • 86 % katsoo oppineensa toimimaan paremmin yhteisön tai yhteiskunnan hyväksi

  • 77 % on oppinut tarttumaan paremmin henkilökohtaisen tai työtulevaisuutensa kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin

  • 92 % kertoo hankkeen tehneen heistä avoimempia Euroopan kulttuurien monimuotoisuudelle

  • 66 % uskoo työnsaantimahdollisuuksiensa parantuneen hankkeesta saatujen kokemusten ansiosta.

Nuorisotyöntekijät:

  • 95 % vastaajista arvioi sisällyttävänsä työhönsä vastaisuudessa enemmän kansainvälisyyttä

  • 88 % katsoo saaneensa sellaisia taitoja ja tietoja, joita heidän ei ole mahdollista saada kansallisen tason ohjelmissa.

Nuorisojärjestöt:

  • 92 % on ”täysin samaa mieltä” tai ”osittain samaa mieltä” siitä, että Youth in action ‑ohjelmasta tuettuun hankkeeseen osallistuminen paransi heidän projektinhallintataitoaan

  • 94 % on ”täysin samaa mieltä” tai ”osittain samaa mieltä” siitä, että osallistuminen lisäsi heidän arvostustaan kulttuurien monimuotoisuutta kohtaan.

Osallistuneista nuorista 83 prosenttia, nuorisotyöntekijöistä 96 prosenttia ja nuorisojärjestöjen edustajista 97 prosenttia vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin, olivatko he hankkeensa päätyttyä jo osallistuneet tai aikoivatko he myöhemmin osallistua muihin kansainvälisiin tai eurooppalaisiin hankkeisiin.

Tutkimuksen keskeiset tulokset tarkemmin

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Nuorten vastaukset asenteiden muuttumista koskeviin kysymyksiin

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009

Youth in action ‑hankkeeseen osallistuneet nuoret (lähde: Youth in Action ‑tutkimus)

60 %

EU:n koko väestö (lähde: Euroopan parlamentti1)

43 %

18–24-vuotiaat EU:n kansalaiset (lähde: Euroopan parlamentti)

29 %

Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että Youth in action ‑nuorisotoimintaohjelma on ollut tuettuihin hankkeisiin osallistuneiden kannalta tuloksellinen kahden päätavoitteen suhteen: nuorille on tarjottu tilaisuuksia hankkia uusia taitoja epävirallisen oppimisen kautta, ja he ovat innostuneet toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Youth in action ‑nuorisotoimintaohjelman (2007–2013) vuosibudjetti on noin 140 miljoonaa euroa. Ohjelmasta tuetaan vuosittain yli 7 000:ää hanketta, joissa on osallistujia yli 130 000. Erityisenä kohteena ovat muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Ohjelmasta tuetaan moninaisia toimia kuten nuorisovaihtoa, kansainvälistä vapaaehtoistyötä sekä nuorisotyöntekijöiden koulutusta ja verkottumista.

Asiasta enemmän:

Tutkimusraportti lyhentämättömänä sekä tietoa Youth in action ‑ohjelmasta:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-FI.pdf


Side Bar