Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Bruxelles, den 12. maj 2010

Undersøgelse: EU-programmet "Aktive unge" stimulerer sproglige færdigheder og jobmuligheder

95 % af de unge, som deltog i projekter, der modtager støtte gennem EU's "Aktive unge"-program, forbedrede deres sproglige færdigheder, og 66 % mener, at deres erfaringer også har forbedret deres jobmuligheder, viser en nylig undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen. 60 % stemte ved valget til Europa-Parlamentet i 2009, sammenlignet med en valgdeltagelse på gennemsnitlig 29 % blandt unge europæere.

Det er hovedresultaterne af en undersøgelse blandt 4 550 unge, ungdomsmedarbejdere og ungdomsorganisationer, der er foretaget i begyndelsen af 2010. Undersøgelsen viser, at EU's finansiering af ungdomsprojekter har en positiv afsmitning på deltagerne. Undersøgelsen er udført i alle medlemslande med fokus på deltagere i tværnationale projekter. Den vil i fremtiden udgøre en regelmæssig del af Kommissionens evaluering af "Aktive unge"-programmets betydning.

Undersøgelsens hovedresultater

Blandt de unge deltagere:

  • mener 95 %, at de lærte at kommunikere bedre med andre, som taler et andet sprog

  • mener 86 %, at de lærte, hvordan de bedre kunne opnå et resultat i deres fællesskabs eller samfunds interesse

  • lærte 77 %, hvordan de bedre kunne se muligheder for deres personlige eller erhvervsmæssige fremtid

  • sagde 92 %, at projektet gjorde dem mere lydhøre over for Europas kulturelle mangfoldighed

  • mener 66 %, at deres jobmuligheder er blevet bedre takket være deres erfaringer fra projektet.

Blandt ungdomsmedarbejderne:

  • mener 95 % af deltagerne, at de nu vil være mere opmærksomme på at tilføre en international dimension i deres arbejde

  • mener 88 %, at de har erhvervet færdigheder og viden, som de ikke havde kunnet erhverve gennem projekter på nationalt plan.

Blandt ungdomsorganisationerne:

  • mener 92 %, at det er "meget sandt" eller "noget sandt", at de gennem deltagelse i et projekt, der støttes af "Aktive unge", har forbedret deres projektstyringsfærdigheder

  • mener 94 %, at det er "meget sandt" eller "noget sandt", at de har fået større forståelse for kulturel mangfoldighed.

Vedrørende spørgsmålet om de, siden projektet sluttede, har deltaget eller har planer om at deltage i et nyt internationalt eller europæisk initiativ, svarede 83 % af de unge deltagere, 96 % af ungdomsmedarbejderne og 97 % af ungdomsorganisationerne positivt.

Undersøgelsens hovedkonklusioner i detaljer

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

De unge deltageres svar om projektets afsmitning på visse holdninger

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i 2009

Blandt unge, som har deltaget i et "Aktive unge"-projekt (kilde: "Aktive unge"-undersøgelse)

60 %

Blandt den globale EU-befolkning (kilde: Europa-Parlamentet1)

43 %

Blandt EU-befolkningen i alderen 18-24 (kilde: Europa-Parlamentet)

29 %

Fra modtagernes synspunkt bekræfter denne undersøgelses resultater, hvor effektiv "Aktive unge"-programmet er, hvad angår dens to hovedmål: at tilbyde unge mennesker mulighed for at erhverve nye færdigheder gennem ikke-formel læring og opfordre dem til at deltage aktivt i samfundet. Med et årligt samlet budget på omkring 140 mio. EUR, støtter "Aktive unge" (2007-2013) hvert år mere end 7 000 projekter med mere end 130 000 deltagere. Der tages navnlig hensyn til dårligt stillede unge. Programmet støtter en lang række aktiviteter, herunder udveksling af unge, tværnational volontørtjeneste såvel som erhvervsuddannelse og oprettelse af netværk for ungdomsmedarbejdere.

Yderligere oplysninger:

For hele undersøgelsen og mere information om "Aktive unge"-programmet:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar