Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

V Bruselu dne 12. května 2010

Program EU „Mládež v akci“ zlepšuje jazykové dovednosti a pracovní příležitosti

Z průzkumu, jenž nedávno provedla Evropská komise, vyplývá, že 95 % mladých lidí, kteří se zúčastnili projektů podporovaných programem Evropské unie „Mládež v akci“, si zdokonalilo své jazykové znalosti a že 66 % účastníků je přesvědčeno o tom, že tato zkušenost navíc zvýšila jejich šanci na získání zaměstnání. Šedesát procent účastníků programu přišlo k volbám do Evropského parlamentu v roce 2009, přičemž průměrná účast mladých Evropanů byla pouze 29 %.

Toto jsou hlavní výsledky průzkumu ze začátku roku 2010, jehož respondenty bylo 4 550 mladých lidí, mládežnických pracovníků a mládežnických organizací. Průzkum potvrzuje, že finanční podpora projektů pro mládež ze strany EU je pro jejich účastníky přínosná. Průzkum proběhl ve všech členských státech a byl zaměřen na účastníky mezinárodních projektů. V budoucnu se bude tento průzkum provádět pravidelně v rámci hodnocení dopadů programu „Mládež v akci“ Evropskou komisí.

Hlavní výsledky průzkumu

mezi mladými účastníky:

  • 95 % z nich uvádí, že se naučili lépe komunikovat s lidmi, kteří hovoří jiným jazykem;

  • 86 % uvádí, že lépe naučili, jak dosáhnout určitého cíle v zájmu své komunity nebo společnosti;

  • 77 % se naučilo lépe rozpoznávat příležitosti pro svůj osobní nebo profesní rozvoj;

  • 92 % uvádí, že mají díky projektům vstřícnější přístup k multikulturalismu v Evropě;

  • 66 % je přesvědčeno o tom, že jim účast na projektu zlepšila vyhlídky na získání zaměstnání.

mezi mládežnickými pracovníky:

  • 95 % respondentů uvádí, že budou nyní věnovat více pozornosti začleňování mezinárodního rozměru do své práce;

  • 88 % uvádí, že získali dovednosti a znalosti, které by nemohli získat v rámci projektů pořádaných na národní úrovni.

mezi mládežnickými organizacemi:

  • podle 92 % respondentů je „velmi pravdivé“ nebo „do jisté míry pravdivé“ tvrzení, že účast v projektu podporovaném programem „Mládež v akci“ zlepšila jejich dovednosti v oblasti řízení projektů;

  • podle 94 % respondentů je „velmi pravdivé“ nebo „do jisté míry pravdivé“ tvrzení, že si díky své účasti nyní více cení kulturní rozmanitosti.

Na otázku, zda se od ukončení svého projektu zúčastnili nějaké nové mezinárodní nebo evropské iniciativy nebo zda to hodlají učinit v budoucnu, odpovědělo kladně 83 % mladých účastníků, 96 % mládežnických pracovníků a 97 % mládežnických organizací.

Hlavní zjištění průzkumu podrobně

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Odpovědi mladých účastníků týkající se dopadu na určité schopnosti

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009

Mladí lidé, kteří se zúčastnili projektu v rámci programu „Mládež v akci“ (zdroj: průzkum ohledně programu „Mládež v akci“)

60 %

Celková populace EU (zdroj: Evropský parlament1)

43 %

Populace EU ve věku 18–24 let (zdroj: Evropský parlament)

29 %

Samotní účastníci podporovaných projektů jsou toho názoru, že výsledky průzkumu potvrzují účinnost programu „Mládež v akci“, pokud jde o jeho dva hlavní cíle: nabídnout mladým lidem příležitosti k získání nových dovedností prostřednictvím neformálního vzdělávání a vybídnout je k tomu, aby se aktivně zapojili do života společnosti. Program „Mládež v akci“ (2007–2013) disponuje ročním rozpočtem ve výši 140 milionů EUR a každoročně podporuje více než 7 000 projektů, na nichž se podílí přes 130 000 účastníků. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněné mládeži. Program podporuje širokou škálu aktivit, jako jsou výměnné pobyty pro mládež, mezinárodní dobrovolnická služba a také odborná příprava a možnost navazovat kontakty pro mládežnické pracovníky.

Další informace:

Úplná zpráva o průzkumu a informace o programu „Mládež v akci“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar