Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

V Bruslju, 27. januarja 2010

EU in Nato skupaj podpirata vlogo žensk pri izgradnji miru in varnosti

Podpredsednica Komisije Margot Wallström in generalni sekretar Nata Anders Fogh Rasmussen danes v prostorih Evropske komisije skupaj prirejata konferenco na visoki ravni o ženskah, miru in varnosti. Na konferenci so poleg podpredsednice španske vlade Marie Terese Fernández de la Vega in nekdanje državne sekretarke ZDA Madeleine Albright sodelovali še predstavniki civilne družbe, vojaški uradniki, oblikovalci politike na visoki ravni ter priče. Udeleženci so sklenili, da morajo biti vse operacije pod vodstvom EU in Nata skladne z resolucijami ZN o ženskah, miru in varnosti ter podprte s primernim izobraževanjem, usposabljanjem ter mehanizmi spremljanja in vrednotenja.

Močno podpiram okrepljeno sodelovanje z Natom na področju žensk, miru in varnosti ter našo skupno zavezo k učinkovitejšemu izvajanju obstoječe mednarodne zakonodaje. Samo s skupnim delom – na mednarodni in regionalni ravni ter v sodelovanju s civilno družbo – se bomo lahko borili proti odrivanju žensk na rob, ki predstavlja realno tveganje za svetovno varnost , je povedala visoka predstavnica EU in podpredsednica Evropske komisije Catherine Ashton.

Spoznala sem, da je varnost žensk najboljši kazalnik varnosti naroda. Če ne bomo okrepili pravic in odgovornosti žensk na svetovni ravni, ne bomo mogli uresničiti naših ciljev zunanje politike, že uresničeni cilji pa ne bodo trajnostni. Določbe ZN zagotavljajo trden pravni okvir za boj proti nasilju, na podlagi spola. Zdaj je čas, da besede spremenimo v dejanja , je dodala podpredsednica Evropske komisije Margot Wallström.

Podpredsednica španske vlade Maria Teresa Fernández de la Vega je povedala: Na kriznih žariščih se številni spopadi odvijajo brez orožja. Ženske so pogosto v prvih vrstah teh bojev, ko si prizadevajo zagotoviti zadovoljive življenjske pogoje za svoje družine in skupnost. Eden izmed ciljev španskega predsedstva EU je spodbujanje vloge žensk pri trajnostnemu razvoju in izgradnji miru .

Generalni sek retar Nata Anders Fogh Rasmussen je povedal: Če želimo uspešno reševati izzive 21. stoletja v zvezi z varnostjo, moramo izboljšati položaj žensk in se spopasti z viktimizacijo. To ni le naloga Nata, ampak izziv, s katerim se morajo skupno spopasti Zveza, Evropska unija in civilna družba. Skupni pristop, ki smo mu priča danes, mi vliva upanje .

O b bližajoči se 10. obletnici Resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah je bila v okviru strokovnega foruma za varnostni in obrambni program organizirana konferenca, ki je bila namenjena ozaveščanju in na kateri je sodelovalo 500 udeležencev.

Razpravljavci in udeleženci so izmenjali mnenja o odpravljanju nekaznovanja, krepitvi položaja žensk in izvajanju obstoječe zakonodaje. Razpravljavci so se strinjali, da mednarodni akterji, kot so Nato, EU in ZN, igrajo pomembno vlogo pri celovitem vključevanju enakopravnosti med spoloma v svoje delovanje.

Oktobra 2010 bo potekala ministrska revizijska konferenca ZN o ženskah, miru in varnosti, zato je mednarodna skupnost na konferenci sklenila, da je treba podvojiti prizadevanja za zagotovitev popolnega izvajanja Resolucije ZN št. 1325 in sledeče zakonodaje. Ta prizadevanja zajemajo boljšo zaščito žensk na kriznih žariščih ter okrepitev vloge žensk v mirovnih operacijah in pri izgradnji miru. Zato bodo potrebni povečanje števila žensk na vodstvenih položajih, pogostejša posvetovanja o vprašanjih enakopravnosti med spoloma v misijah in operacijah ter podpora dejavnosti civilne družbe na teh področjih.

Dodatne informacije:

Vse sklepe, sprejete na konferenci, je mogoče naložiti s spletne strani

http://www.securitydefenceagenda.org/ .

Celo konferenco, ki je predvajana na spletu, si lahko ogledate na spletni strani

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar