Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Bruxelles, 27 ianuarie 2010

UE și NATO colaborează pentru ca femeile să devină actori ai păcii și securității

Vicepre ședinta Margot Wallström și secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, au prezidat astăzi la sediul Comisiei Europene o conferință la nivel înalt privind femeile, pacea și securitatea. La conferință au participat prim-vicepreședinta spaniolă Maria Teresa Fernández de la Vega și fostul secretar de stat al SUA, Madeleine Albright, alături de reprezentanți ai societății civile, oficialități militare, responsabili politici la nivel înalt și martori. Participanții au ajuns la concluzia că toate operațiunile aflate sub comanda UE sau NATO trebuie să respecte rezoluțiile ONU privind femeile, pacea și securitatea și trebuie susținute prin formare, educație și mecanisme de monitorizare și evaluare adecvate.

„Salut din toată inima îmbunătă țirea cooperării cu NATO în domeniul femeilor, păcii și securității, precum și angajamentul nostru comun de a face presiuni pentru punerea în aplicare a legislației internaționale existente. Numai prin colaborare – internațională, regională și cu societatea civilă – vom fi capabili să combatem marginalizarea femeilor, care reprezintă o amenințare reală la adresa securității mondiale”, a declarat Catherine Ashton, Înalt Reprezentant al UE și vicepreședintă a Comisiei Europene.

„Am ajuns să îmi dau seama că securitatea femeilor reprezintă cel mai bun indicator pentru securitatea unei na țiuni. Dacă nu sporim drepturile și responsabilitățile femeilor la nivel mondial, obiectivele noastre de politică externă vor rămâne de neatins, iar cele pe care reușim să le atingem se vor dovedi a fi lipsite de durabilitate. Dispozițiile ONU ne asigură un cadru juridic puternic pentru abordarea violenței îndreptate împotriva femeilor. A venit vremea să transformăm vorbele în fapte”, a declarat Margot Wallström, vicepreședintă a Comisiei Europene.

După cum a subliniat Maria Teresa Fernández de la Vega, prim-vicepre ședinta guvernului Spaniei, „în zonele de conflict, multe lupte se poartă fără arme. Femeile se află adesea în linia întâi a acestor lupte pentru asigurarea unor condiții de viață decente pentru gospodării și comunități. Unul dintre obiectivele președinției spaniole a UE este promovarea rolului femeilor în dezvoltarea durabilă și în consolidarea păcii.”

Conform secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, „trebuie să susținem femeile și să înfruntăm victimizarea dacă vrem să răspundem cu succes la provocările de securitate ale secolului 21. Aceasta nu este doar o misiune pentru NATO, ci o provocare la care Alianța, Uniunea Europeană și actorii societății civile trebuie să răspundă împreună. Mă simt încurajat de abordarea comună la care am asistat astăzi”.

Conferin ța, organizată împreună cu Agenda pentru securitate și apărare, reprezintă un eveniment de sensibilizare înaintea celei de-a zecea aniversări a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea și a atras aproape 500 de participanți. A avut loc un schimb de opinii între personalitățile prezente la dezbatere și participanți din sală în legătură cu modalitățile de a se pune capăt impunității, de a se conferi femeilor drepturile care li se cuvin și de a se pune în aplicare legislația existentă. Personalitățile prezente la dezbatere au fost de acord că actorii internaționali, precum NATO, UE și ONU joacă un rol important în integrarea deplină în acțiunile lor a perspectivelor privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

În vederea conferin ței ministeriale ONU de revizuire privind femeile, pacea și securitatea, din luna octombrie 2010, conferința a concluzionat că este nevoie de eforturi mai susținute din partea comunității internaționale pentru asigurarea punerii în aplicare depline a Rezoluției ONU 1325 și a legislației ulterioare. Aceasta înseamnă întețirea eforturilor de protejare a femeilor în zone de conflict și de întărire a rolului femeilor în operațiuni de menținere a păcii și procese de consolidare a păcii prin îmbunătățirea reprezentării femeilor în posturi administrative importante, prin consolidarea utilizării de consultanți privind egalitatea de șanse între femei și bărbați în cadrul misiunilor și operațiunilor și prin susținerea activităților societății civile în aceste domenii.

Pentru informații suplimentare

Lista completă a concluziilor conferinței poate fi descărcată la adresa

http://www.securitydefenceagenda.org/ .

Întreaga conferință a fost înregistrată web-stream și poate fi urmărită la adresa

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar