Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 54

Brussel, 27 januari 2010

EU en NAVO slaan handen ineen om vrouwen actief te betrekken bij vrede en veiligheid

Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Anders Fogh Rasmussen, secretaris-generaal van de NAVO, verwelkomden vandaag de deelnemers aan een conferentie op hoog niveau over het thema vrouwen, vrede en veiligheid die bij de Europese Commissie plaatsvond. Aan de conferentie werd deelgenomen door Maria Teresa Fernández de la Vega, eerste vicepremier van Spanje, Madeleine Albright, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en van het leger, hooggeplaatste beleidsmakers en waarnemers. De deelnemers kwamen tot de slotsom dat alle door de EU en de NAVO geleide operaties moeten voldoen aan VN-resoluties met betrekking tot vrouwen, vrede en veiligheid, en dat zij door goede mechanismen voor opleiding, onderwijs, monitoring en evaluatie moeten worden ondersteund.

"Ik ben zeer ingenomen met de intensievere samenwerking met de NAVO op het gebied van vrouwen, vrede en veiligheid, en met onze gezamenlijke inzet om werk te maken van de uitvoering van bestaande internationale wetgeving. Alleen door samenwerking – internationaal, regionaal en met de maatschappelijke organisaties – kunnen we ons sterk maken tegen de marginalisering van vrouwen, die een reële bedreiging vormt voor de wereldwijde veiligheid", aldus Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

"Ik ben gaan inzien dat de veiligheid van vrouwen de beste indicator vormt voor de veiligheid in een land. We moeten de rechten en verantwoordelijkheden van vrouwen in de hele wereld versterken, omdat we anders de doelen van ons buitenlands beleid niet kunnen bereiken, en die doelen, als we ze wel bereiken, niet duurzaam zullen zijn. Met de VN-bepalingen beschikken wij over een solide rechtskader om genderspecifiek geweld aan te pakken. Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen", aldus Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Maria Teresa Fernández de la Vega, eerste vicepremier van Spanje, benadrukte: "In conflictgebieden wordt vaak strijd geleverd zonder vuurwapens. Vrouwen staan niet zelden in de voorste gelederen in deze strijd voor aanvaardbare levensomstandigheden voor huishoudens en gemeenschappen. Een van de doelstellingen van het Spaans voorzitterschap van de EU is de rol van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en vredesopbouw te versterken."

Anders Fogh Rasmussen, secretaris-generaal van de NAVO, voegde hieraan toe: "Wij moeten de positie van vrouwen versterken en het geweld tegen vrouwen bestrijden om de uitdagingen op het gebied van veiligheid in de 21e eeuw met succes het hoofd te kunnen bieden.

Dit is niet slechts een taak voor de NAVO alleen, maar een uitdaging die het bondgenootschap, de Europese Unie en de maatschappelijke organisaties gezamenlijk moeten aangaan. De gezamenlijke benadering die wij vandaag hebben gezien stemt mij hoopvol".

De conferentie, die in samenwerking met de Security and Defence Agenda werd georganiseerd, was opgezet als bewustmakingsevenement met het oog op de aanstaande tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, en trok meer dan 500 deelnemers. Panelleden en deelnemers in de zaal wisselden van gedachten over hoe een eind gemaakt kan worden aan straffeloosheid, hoe de positie van vrouwen versterkt kan worden en hoe bestaande wetgeving uitgevoerd kan worden. De panelleden waren het erover eens dat internationale actoren als de NAVO, de EU en de VN een belangrijke rol te vervullen hebben door genderperspectieven een volwaardige plaats te geven in hun optreden.

Met het oog op de ministeriële toetsingsconferentie over vrouwen, vrede en veiligheid van de VN in oktober 2010 kwam de conferentie tot de slotsom dat de internationale gemeenschap zich meer moet inspannen om de volledige uitvoering van VN-Resolutie 1325 en daaropvolgende wetgeving te waarborgen. Het gaat er daarbij om de inspanningen voor de bescherming van vrouwen in conflictgebieden te intensiveren en de rol van vrouwen bij vredeshandhavingsoperaties en vredesopbouw te versterken door de gendervertegenwoordiging in hogere leidinggevende functies te verbeteren, de inzet van genderadviseurs bij missies en operaties te vergroten en de activiteiten van de maatschappelijke organisaties op dit gebied te ondersteunen.

Meer informatie:

Een volledige opsomming van de conclusies van de conferentie kan worden gedownload op http://www.securitydefenceagenda.org/ .

Een webstream van de hele conferentie kan worden bekeken op http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar