Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Briuselis, 2010  m. sausio 27 d.

ES ir NATO bendromis pastangomis stiprina moterų vaidmenį siekiant taikos ir saugumo

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström ir NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussenas Komisijoje surengė aukšto lygio konferenciją moterų, taikos ir saugumo klausimams spręsti. Konferencijoje dalyvavo Ispanijos ministro pirmininko pirmoji pavaduotoja Maria Teresa Fernández de la Vega, buvusi JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright, taip pat pilietinės visuomenės atstovai, kariniai pareigūnai, aukšto lygio politikai ir liudininkai. Konferencijos dalyviai padarė išvadą, kad visos ES ir NATO operacijos privalo atitikti su moterimis, taika ir saugumu susijusių JT rezoliucijų nuostatas ir būti remiamos tinkamomis mokymo, švietimo, stebėsenos ir vertinimo priemonėmis.

„Iš visos širdies džiaugiuosi glaudesniu bendradarbiavimu su NATO moterų, taikos ir saugumo srityje ir mūsų bendru įsipareigojimu įgyvendinti esamus tarptautinius teisės aktus. Tik veikdami išvien tarptautiniu ir regionų mastu bei įtraukdami pilietinę visuomenę galėsime įveikti visuotiniam saugumui grėsmę keliančią moterų marginalizaciją“, – kalbėjo ES vyriausioji įgaliotinė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton.

Kita Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margot Wallström pridūrė: „Supratau, kad moterų saugumas yra geriausias tautos saugumo rodiklis. Jeigu nesustiprinsime viso pasaulio moterų teisių ir neišplėsime jų atsakomybės, daugelio užsienio politikos tikslų pasiekti nepavyks, o tų, kuriuos pasieksime, rezultatai nebus ilgalaikiai. JT nuostatos – stiprus teisinis kovos su smurtu prieš moteris pagrindas. Pats laikas nuo žodžių pereiti prie darbų.“

Ispanijos ministro pirmininko pirmoji pavaduotoja Maria Teresa Fernández de la Vega pabrėžė: „Konfliktų zonose vyksta ir beginklė kova. Neretai pirmose gretose kovoja moterys, siekiančios namų ūkiams ir bendruomenėms užtikrinti geras gyvenimo sąlygas. Vienas iš ES pirmininkaujančios Ispanijos tikslų – stiprinti moterų vaidmenį siekiant darnaus vystymosi ir taikos.“

NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussenas teigė: „Jei norime sėkmingai įveikti XXI a. saugumo problemas, privalome suteikti daugiau galių moterims ir užkirsti kelią jų persekiojimui. Tai ne vien tik NATO uždavinys – jį spręsti turi NATO aljansas, Europos Sąjunga ir pilietinė visuomenė. Džiaugiuosi šiandien parodytu noru bendradarbiauti.“

Konferencija, kuri buvo surengta drauge su Saugumo ir gynybos darbotvarke ir kurios tikslas – skleisti informaciją šiais klausimais rengiantis dešimtosioms JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo metinėms, sulaukė kone 500 dalyvių. Konferencijos pranešėjai ir dalyviai pasidalijo nuomonėmis, kaip padaryti galą nebaudžiamumui, suteikti daugiau galių moterims ir įgyvendinti priimtus teisės aktus.

Konferencijos pranešėjai sutarė, kad tokie tarptautiniai veikėjai kaip NATO, ES ir JT atlieka svarbų vaidmenį į savo veiklą visiškai įtraukdami lyties aspektą.

Konferencijoje padaryta išvada, kad, rengiantis 2010  m. spalio mėn. vyksiančiai JT ministrų konferencijai dėl moterų, taikos ir saugumo klausimų peržiūros, tarptautinė bendruomenė privalo atkakliau siekti visiškai įgyvendinti JT rezoliuciją 1325 ir vėlesnius teisės aktus. Reikia dėti daugiau pastangų apsaugoti moteris konfliktų zonose ir stiprinti jų vaidmenį palaikant ar užtikrinant taiką. To reikėtų siekti skiriant daugiau moterų eiti vyresniųjų vadovų ar patarėjų lyčių klausimais karinėse misijose ir operacijose pareigas, taip pat remiant pilietinės visuomenės veiklą šioje srityje.

Daugiau informacijos

Konferencijos išvadų sąrašas: http://www.securitydefenceagenda.org .

Konferencijos transliacija internetu: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar