Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Bryssel 27. tammikuuta 2010

Naiset edistämään rauhaa ja turvallisuutta EU:n ja Naton yhteisvoimin

Varapuheenjohtaja Margot Wallström ja Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen olivat isäntinä tänään Euroopan komission tiloissa pidetyssä korkean tason konferenssissa, joka käsitteli naisia, rauhaa ja turvallisuutta. Konferenssiin osallistuivat Espanjan varapääministeri Maria Teresa Fernández de la Vega ja Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri Madeleine Albright, ja lisäksi mukana oli kansalaisyhteiskunnan edustajia, sotilasvirkamiehiä, korkean tason poliittisia päättäjiä ja muita asianosaisia. Osanottajat totesivat päätelmissään, että kaikissa EU:n ja Naton johtamissa operaatioissa on noudatettava naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevia YK:n päätöslauselmia ja että operaatioiden tueksi on oltava asianmukaiset koulutus-, seuranta- ja arviointimekanismit.

”Olen todella tyytyväinen siihen, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva yhteistyö Naton kanssa tiivistyy ja että sitoudumme yhdessä vaatimaan nykyisen kansainvälisen lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ainoastaan toimimalla yhdessä – kansainvälisesti, alueellisesti ja kansalaisyhteiskunnan kanssa – pystymme torjumaan naisten syrjäytymistä, joka on todellinen uhka maailmanlaajuiselle turvallisuudelle”, totesi EU:n korkea edustaja ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton.

”Olen huomannut, että naisten turvallisuus on paras osoitus kansakunnan turvallisuudesta. Jos emme lisää naisten oikeuksia ja velvollisuuksia maailmanlaajuisesti, ulkopolitiikkamme tavoitteita jää saavuttamatta, ja ne tulokset, jotka saavutetaan, eivät jää pysyviksi. YK:n antamat määräykset ovat antaneet vahvat oikeudelliset puitteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiselle, ja nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin”, sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallström.

Maria Teresa Fernández de la Vega, Espanjan hallituksen varapääministeri, puolestaan korosti, että konfliktialueilla monet taistelut käydään ilman aseita. ”Naiset ovat usein näiden taistelujen etulinjassa huolehtimassa kotien ja yhteisöjen kelvollisista elinoloista. Yksi Espanjan EU-puheenjohtajakauden tavoitteista on edistää naisten asemaa kestävän kehityksen ja rauhan rakentajina”, hän sanoi.

Naton pääsihteerin Anders Fogh Rasmussenin mukaan "meidän on vahvistettava naisten asemaa ja estettävä heitä joutumasta uhreiksi, jos aiomme selviytyä kunnialla 2000-luvun turvallisuushaasteista”. ”Se ei ole yksin Naton tehtävä, vaan ongelma on ratkaistava yhdessä allianssin, Euroopan unionin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Pidän tänään sovittua yhteistä toimintamallia erittäin rohkaisevana”, Rasmussen totesi.

Yhdessä Security and Defence Agenda ‑tutkimuslaitoksen kanssa järjestetyn konferenssin tarkoituksena oli tuoda esille naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 10-vuotista taivalta, ja se houkutteli paikalle liki 500 osanottajaa. Paneelikeskustelijat ja yleisö vaihtoivat mielipiteitä siitä, miten voitaisiin lopettaa rikoksista rankaisematta jääminen, vahvistaa naisten asemaa ja panna täytäntöön nykyinen lainsäädäntö. Keskustelijat katsoivat yksimielisesti, että Naton, EU:n ja YK:n kaltaisilla kansainvälisillä toimijoilla on keskeinen tehtävä nivoa sukupuolinäkökulma täysimääräisesti osaksi toimintaansa.

Lokakuussa 2010 järjestettävää naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevää YK:n ministeritason tarkistuskokousta varten konferenssissa todettiin, että YK:n päätöslauselman 1325 ja siihen perustuvan lainsäädännön täysimääräisen täytäntöönpanon hyväksi on tehtävä enemmän työtä. Siihen kuuluu naisten tehokkaampi suojelu konfliktialueilla sekä naisten roolin vahvistaminen rauhanturvaoperaatioissa ja rauhanrakentamisprosesseissa. Sitä varten on parannettava sukupuolten tasa-arvoista edustusta ylimmissä johtotehtävissä, lisättävä sukupuolinäkökohtien neuvonantajien käyttämistä operaatioissa ja tuettava kansalaisyhteiskunnan toimintaa näillä aloilla.

Lisätietoja:

Konferenssin päätelmät kokonaisuudessaan voi ladata osoitteessa http://www.securitydefenceagenda.org .

Konferenssi on tallennettu internetiin, ja sen voi katsoa osoitteessa http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar