Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10 /54

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2010

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να καταστήσουν τις γυναίκες παράγοντες ειρήνης και ασφάλειας

Σήμερα η αντιπρόεδρος κ. Margot Wallström και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Anders Fogh Rasmussen, διοργάνωσαν μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη γυναίκα, την ειρήνη και την ασφάλεια σε χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διάσκεψη αυτή συμμετείχαν η πρώτη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, κ. Maria Teresa Fernández de la Vega, και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Madeleine Albright, μαζί με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, υπευθύνους χάραξης πολιτικής και άλλους παράγοντες υψηλού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι ενέργειες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να συμμορφώνονται προς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να υποστηρίζονται από τους κατάλληλους μηχανισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, εποπτείας και αξιολόγησης.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ενισχυμένη συνεργασία με το NATO στον τομέα των γυναικών, της ειρήνης και της ασφάλειας, και για την κοινή δέσμευσή μας για την προώθηση της εφαρμογής της υπάρχουσας διεθνούς νομοθεσίας. Μόνο εάν συνεργαστούμε –σε διεθνή και περιφερειακή κλίμακα και με την κοινωνία των πολιτών– θα είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση των γυναικών, που αποτελεί πραγματική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια», είπε η κ. Catherine Ashton, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Έχω συνειδητοποιήσει ότι η ασφάλεια των γυναικών είναι ο καλύτερος δείκτης της ασφάλειας ενός έθνους. Αν δεν ενισχύσουμε τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των γυναικών παγκοσμίως, οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής μας θα παραμείνουν ανέφικτοι και τα επιτεύγματά μας θα αποδειχθούν εφήμερα. Οι διατάξεις του ΟΗΕ μάς παρέχουν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βασισμένης στο φύλο βίας. Τώρα είναι η στιγμή για να κάνουμε τα λόγια πράξεις », είπε η κ. Margot Wallström, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως τόνισε η κ. Maria Teresa Fern ández de la Vega , πρώτη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, «στις περιοχές συγκρούσεων γίνονται πολλές μάχες χωρίς όπλα. Οι γυναίκες βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων, με στόχο την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα νοικοκυριά και τις κοινότητες. Ένας από τους στόχους της ισπανικής προεδρίας της ΕΕ είναι η προώθηση του ρόλου των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικοδόμηση της ειρήνης».

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, κ. Anders Fogh Rasmussen, «θα πρέπει να δώσουμε εξουσία στις γυναίκες και να αντιμετωπίσουμε τη θυματοποίηση, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις ασφαλείας του 21ου αιώνα. Αυτό δεν αποτελεί καθήκον μόνο για το ΝΑΤΟ, αλλά πρόκληση που η Συμμαχία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού. Η κοινή προσέγγιση που είδαμε σήμερα με ενθαρρύνει».

Η διάσκεψη, που οργανώθηκε από κοινού με την ημερήσια διάταξη ασφάλειας και άμυνας, αποτέλεσε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης ενόψει της επικείμενης 10ης επετείου του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και συγκέντρωσε 500 συνέδρους. Ανταλλάχθηκαν απόψεις μεταξύ μελών διαφόρων ομάδων συζήτησης και συμμετεχόντων στην εκδήλωση σχετικά με τρόπους τερματισμού της κατάστασης ατιμωρησίας, καθώς και τρόπους χειραφέτησης των γυναικών και εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι οι διεθνείς παράγοντες, όπως το NATO, η EΕ και ο ΟΗΕ, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πλήρη ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στις ενέργειές τους.

Ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του ΟΗΕ για την επισκόπηση των θεμάτων που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, τον Οκτώβριο του 2010, η διάσκεψη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του ΟΗΕ και της επακόλουθης νομοθεσίας. Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη προσπαθειών για την προστασία των γυναικών σε ζώνες συρράξεων και για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε ειρηνευτικές δραστηριότητες και διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, με την καλύτερη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε ανώτερες θέσεις διοίκησης, την ενίσχυση της χρήσης συμβούλων σε θέματα φύλου σε αποστολές και επιχειρήσεις και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στους λόγω τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ο πλήρης πίνακας των συμπερασμάτων της διάσκεψης μπορεί να μεταφορτωθεί από τη διεύθυνση http :// www . securitydefenceagenda . org .

Η διάσκεψη μεταδόθηκε στο σύνολο της στο διαδίκτυ ο και διατίθεται στη διεύθυνση http :// www . nato . int / cps / en / natolive / news _61039. htm .


Side Bar