Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

V Bruselu dne 27. ledna 2010

EU a NATO spojují své síly při prosazování žen jako aktivních účastníků v oblasti míru a bezpečnosti

Místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová a generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen uspořádali dnes v prostorách Evropské komise konferenci na vysoké úrovni týkající se žen, míru a bezpečnosti. Konference se zúčastnila první místopředsedkyně vlády Španělska María Teresa Fernández de la Vega, bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová a dále zástupci občanské společnosti, vojenští představitelé, vysocí političtí činitelé a svědci událostí. Účastníci dospěli k závěru, že veškeré operace vedené EU a NATO musí být v souladu s rezolucemi OSN týkajícími se žen, míru a bezpečnosti a musí být podpořeny odpovídajícími mechanismy odborné přípravy, vzdělávání, monitorování a hodnocení.

„Vřele vítám posílenou spolupráci s NATO týkající se žen, míru a bezpečnosti, jakož i naše společné odhodlání urychlit provádění stávajících mezinárodních právních předpisů. Pouze společnými silami – jak na mezinárodní a regionální úrovni, tak na úrovni občanské společnosti – budeme schopni bojovat proti marginalizaci žen, která je skutečnou hrozbou celosvětové bezpečnosti,“ uvedla Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU a místopředsedkyně Evropské komise.

Podle mého názoru je bezpečnost žen nejlepším ukazatelem bezpečnosti národa. Dokud neposílíme práva a odpovědnost žen na celosvětové úrovni, nedosáhneme cílů naší zahraniční politiky, a cíle, jichž se nám dosáhnout podaří, se ukáží jako dlouhodobě neudržitelné. Ustanovení OSN nám již poskytují silný právní rámec pro boj proti genderově motivovanému násilí. Nyní nastal čas přistoupit od slov k činům, prohlásila Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise.

Jak zdůraznila Marí a Teresa Fernández de la Vega, první místopředsedkyně španělské vlády, „mnoho bitev v oblastech konfliktů probíhá beze zbraní. Ženy jsou často v první linii těchto bojů za zajištění důstojných životních podmínek pro domácnosti a komunity. Jedním z cílů španělského prezidentství EU je podporovat úlohu žen v oblasti udržitelného rozvoje a budování míru.“

Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen vyjádřil názor, že chceme-li úspěšně zvládnout bezpečnostní výzvy ve 21. století, je třeba posílit postavení žen a bojovat proti viktimizaci. Toto není úkol jen pro NATO, je to společná výzva pro Alianci, Evropskou unii a aktéry občanské společnosti. Jednotný přístup, jehož jsme byli dnes svědky, je velmi povzbuzující.

Konference , zorganizovaná v rámci programu v oblasti bezpečnosti a obrany, byla připravena jako událost zaměřená na zvýšení informovanosti v souvislosti s nadcházejícím 10. výročím rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a zúčastnilo se jí téměř 500 osob.

Účastníci panelové diskuse si vyměňoval i názory na to, jak skoncovat s beztrestností, jak posílit postavení žen a jak v praxi provádět stávající právní předpisy. Diskutující se shodli na tom, že mezinárodní aktéři jako NATO, EU a OSN hrají při plném začleňování genderových hledisek do svých činností důležitou roli.

V souvislosti s ministerskou hodnotící konferencí OSN o ženách, míru a bezpečnosti, která se bude konat v říjnu 2010, dospěla dnešní konference k závěru, že zabezpečení plného provedení rezoluce OSN č. 1325 a navazujících předpisů je podmíněno usilovnější prací mezinárodního společenství. To zahrnuje zvýšení snah o ochranu žen v oblastech zasažených konflikty, jakož i posílení role žen při mírových operacích a v rozvoji mírových procesů tím, že se zlepší zastoupení žen ve vysokých řídících pozicích, zvýší se počet poradců pro genderové otázky v rámci misí a operací a podpoří se činnosti občanské společnosti v těchto oblastech.

Další informace:

Úplný seznam závěrů konference naleznete na

http://www.securitydefenceagenda.org .

Celá konference byla vysílána prostřednictvím internetu a lze ji sledovat na

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar