Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /10/ 54

Брюксел, 27 януари 2010 година

ЕС и НАТО обединяват силите си за превръщане на жените в действащи лица в борбата за мир и сигурност

Днес заместник-председателят Маргот Валстрьом и генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен бяха домакини на конференция на високо равнище относно жените, мира и сигурността, провела се в една от сградите на Европейската комисия. В конференцията взеха участие испанският първи заместник министър-председател Мария Тереса Фернандес де ла Вега, бившият държавен секретар на САЩ Мадлин Олбрайт, както и представители на гражданското общество, военнослужещи, високопоставени политически дейци и очевидци. Участниците стигнаха до заключение, че резолюциите на ООН във връзка с жените, мира и сигурността трябва да бъдат спазвани при всички операции, ръководени от ЕС и НАТО, както и че те трябва да бъдат съпътствани от подходящи механизми за обучение, предоставяне на знания, мониторинг и оценка.

„От все сърце приветствам засиленото сътрудничество с НАТО по въпросите на жените, мира и сигурността и нашия съвместен ангажимент да дадем тласък на прилагането на действащото международно законодателство. Само чрез съвместна работа на международно и регионално равнище и заедно с гражданското общество ще можем да се борим с маргинализирането на жените, което представлява истинска заплаха за световната сигурност“, заяви Катрин Аштън, върховен представител на ЕС и заместник-председател на Европейската комисия.

„Стигнах до извода, че сигурността на жените е най-точният показател за сигурността на една нация. Нашите външнополитически цели ще останат непостижими, а постигнатите цели — нетрайни, ако не успеем да постигнем укрепване на правата и отговорностите на жените в световен план. Разпоредбите на ООН ни предоставят стабилна правна рамка за борба с насилието, основаващо се на различието между жените и мъжете. Време е да превърнем думите в дела“, заяви Маргот Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия.

Както подчерта първият заместник министър-председател на испанското правителство, Мария Тереса Фернандес де ла Вега, „в районите на конфликти повечето битки се водят без оръжия. Много често жените са на предната линия в борбата за осигуряването на прилични условия на живот за домакинствата и обществото. Една от целите на испанското председателство на ЕС е да изведе на преден план ролята на жените за устойчивото развитие и изграждането на мира.“

Според генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен „ако искаме да се справим успешно с предизвикателствата пред сигурността през ХХІ век, трябва да дадем права на жените и да се изправим лице в лице с виктимизацията. Това не е задача, стояща само пред НАТО, но и предизвикателство, пред което заедно трябва да се изправят Алиансът, Европейският съюз и дейците на гражданското общество. Обнадежден съм от общия подход, на който днес станахме свидетели“.

Конференцията, организирана заедно с „Дневен ред за сигурност и отбрана“, бе замислена като мероприятие, насочено към повишаване на осведомеността във връзка с предстоящото честване на 10-тата годишнина от Резолюция 1325 на ООН относно жените, мира и сигурността, и привлече близо 500 участници. Членовете на работните групи и присъстващите в залата обмениха мнения за това как да се прекрати безнаказаността, да се дадат права на жените и да се приложи на практика съществуващото законодателство. В рамките на работните групи бе постигнато съгласие относно важната роля на международните действащи лица като НАТО, ЕС и ООН в процеса на пълно интегриране на свързания с равнопоставеността между жените и мъжете аспект в тяхната дейност.

Във връзка с конференцията на ООН на министерско равнище за преглед на въпросите, свързани с жените, мира и сигурността, която ще се проведе през месец октомври 2010 г., по време на днешната конференция се стигна до заключението, че международната общност трябва да работи по-упорито, за да се осигури пълното прилагане на Резолюция 1325 на ООН и на произтичащото законодателство. Това предполага да се увеличат усилията за осигуряване на защита на жените в зоните на конфликт и да се засили тяхната роля в процесите по опазване и изграждане на мира чрез по-равнопоставено присъствие на постове на висше мениджърско ниво, засилено използване на съветници по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете в рамките на мисиите и операциите и чрез оказване на подкрепа на действията на гражданското общество в тази област.

Допълнителна информация

Пълният списък на заключенията от конференция може да бъде свален от уебсайта http :// www . securitydefenceagenda . org .

Цялата конференцията бе излъчена по Интернет и може да бъде видяна на адрес http :// www . nato . int / cps / en / natolive / news _61039. htm .


Side Bar