Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Bruselj, 6. maja 2010

Komisija in Parlament ponovno začenjata pogovore o skupnem registru in kodeksu ravnanja za lobiste

Evropska komisija in Evropski parlament sta danes ponovno začela pogovore, namenjene vzpostavitvi skupnega registra in kodeksa ravnanja za lobiste. Na pobudo Maroša Šefčoviča, podpredsednika Evropske komisije, in Diane Wallis, predsednice delegacije Evropskega parlamenta, ki jo sestavljajo Carlo Casini, Jo Leinen in Isabelle Durant, bo delovna skupina na visoki ravni, ki je bila ustanovljena v prejšnjem parlamentarnem mandatu, zdaj nadaljevala delo, da bi čimprej končala pogajanja o skupnem registru. O pogajanjih bo obveščala obe instituciji.

„Zelo smo zadovoljni z napredkom, ki smo ga dosegli z registrom Komisije, odkar je bil leta 2008 vzpostavljen,“ je komentiral podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič. „V register se je do zdaj vpisalo že približno 2 700 organizacij, vendar želimo iti še korak dlje in vzpostaviti skupni register s Parlamentom. V prihodnjih mesecih pričakujem plodne pogovore z gospo Wallis in njeno skupino.“

Diana Wallis, podpredsednica Evropskega parlamenta, je dodala: „V Parlamentu smo zadovoljni, da bomo ponovno začeli pogajanja s Komisijo o vzpostavitvi skupnega registra. Nedvomno je v interesu evropskih državljanov, da skupaj poskrbimo za to, da bo ta sistem čim bolj pregleden ter da bodo v register vpisani lobisti, ki skušajo vplivati na odločitve o politikah EU v vseh fazah procesa.“

Uvedba registra zastopnikov interesov junija 2008 je izrazito povečala preglednost in dostop državljanov do informacij o organizacijah, ki se ukvarjajo z lobiranjem1. S skupno pobudo Parlamenta in Komisije želimo storiti še korak naprej v tej smeri.

Skupina se je sestala danes (6. maja) in ocenila napredek, dosežen pred lanskimi evropskimi volitvami. Med pomembnejšimi dosežki je bila skupna izjava z dne 22. aprila 2009 (smernice za skupni register in skupni kodeks ravnanja), ki vsebuje seznam točk, v katerih se instituciji strinjata. Naslednji pomemben dokument je bilo poročilo2, ki ga je Komisija objavila oktobra lani. Nadaljnje delo bo namenjeno predvsem administrativnim in tehničnim vprašanjem, ki jih bo treba rešiti, na primer v zvezi z mehanizmom za pritožbe in sankcije.

1 :

Do danes je vpisanih več kot 2 700 organizacij.

2 :

Pobuda za preglednost v Evropi: register zastopnikov interesov, leto pozneje. COM(2009) 612 konč.


Side Bar