Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

V Bruseli 6. mája 2010

Komisia a Parlament obnovili prípravu spoločného registra a kódexu správania pre lobistické skupiny

Európska komisia a Európsky parlament dnes obnovili rokovania z cieľom vytvoriť spoločný register a kódex správania pre lobistické skupiny. Pracovná skupina na vysokej úrovni, vytvorená počas predchádzajúceho legislatívneho obdobia parlamentu, bude spolu s Komisiou pokračovať v činnosti, na základe iniciatívy podpredsedu Komisie Maroša Šefčoviča a p. Diany Wallis, vedúcej delegácie Parlamentu, ktorej členmi sú Carlo Casini, Jo Leinen a Isabelle Durant. Cieľom pracovnej skupiny je, po podaní správ obidvom inštitúciám, čo najskôr dokončiť rokovania o spoločnom registri.

„Veľmi nás teší pokrok, ktorý sme dosiahli s registrom Komisie, odkedy bol vytvorený v roku 2008“ povedal podpredseda Komisie Maroš Šefčovič. „Do registra sa už prihlásilo približne 2 700 organizácií. Teraz však chcem tento projekt posunúť na vyššiu úroveň vytvorením spoločného registra s Európskym parlamentom. Teším sa na plodné diskusie s p. Wallisovou a jej tímom počas nadchádzajúcich mesiacov.“

„Európsky parlament víta obnovenie rokovaní s Komisiou a vytvorenie spoločného registra“ povedala Diana Wallis, podpredsedníčka Európskeho parlamentu. „Je nepochybne v záujme európskych občanov, aby sme pri zvyšovaní transparentnosti tohto systému spolupracovali, a aby sme mali prehľad o lobistických skupinách, ktoré sa snažia ovplyvniť rozhodnutia o politike EÚ v každej fáze procesu.“

Vďaka vytvoreniu registra zástupcov záujmových skupín v júni 2008 dosiahli transparentnosť a prístup k informáciám o organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti zastupovania záujmov a lobingu doteraz nepoznanú úroveň1. Tento proces sa má teraz posunúť vpred vďaka spoločnej iniciatíve Komisie a Parlamentu.

Skupina sa stretla dnes (6. mája) a ocenila pokrok dosiahnutý minulý rok pred voľbami do Európskeho parlamentu. K dosiahnutým úspechom patrilo aj spoločné vyhlásenie z 22. apríla 2009 (pokyny pre spoločný register a spoločný kódex správania), v ktorom sa stanovil zoznam dohodnutých spoločných bodov. Ďalším dôležitým krokom bolo zhodnotenie2, ktoré uverejnila Európska komisia minulý rok v októbri. Úsilie sa teraz zameria na administratívne a technické problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, napríklad systém podávania sťažností a ukladania sankcií.

1 :

V súčasnosti je zaregistrovaných viac ako 2700 organizácií.

2 :

Európska iniciatíva za transparentnosť: rok existencie registra zástupcov záujmových skupín. KOM(2009) 612 v konečnom znení


Side Bar