Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Bruksela, dnia 6 maja 2010 r.

Komisja i Parlament wznawiają prace nad wspólnym rejestrem i kodeksem postępowania lobbystów

Komisja Europejska i Parlament Europejski ponownie rozpoczęły rozmowy zmierzające do stworzenia wspólnego rejestru i kodeksu postępowania lobbystów. Z inicjatywy wiceprzewodniczącego Komisji Maroša Šefčoviča oraz Diany Wallis kierującej delegacją parlamentarną, w której skład wchodzą Carlo Casini, Jo Leinen i Isabelle Durant, stworzona za poprzedniej kadencji Parlamentu grupa robocza wysokiego szczebla oraz Komisja podejmą na nowo prace mające na celu szybkie zakończenie negocjacji dotyczących wspólnego rejestru lobbystów. Prace zostaną poprzedzone sprawozdaniem skierowanym do obu instytucji.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów poczynionych w zakresie rozwoju rejestru Komisji od momentu jego powstania w 2008 r.”, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič. „Do chwili obecnej wpisało się do niego ok. 2 700 organizacji. Teraz pragniemy pójść o krok dalej i stworzyć wraz z Parlamentem Europejskim wspólny rejestr. Liczę na owocne rozmowy z Dianą Wallis i jej zespołem w nadchodzących miesiącach”.

„Parlament oczekuje na ponowne rozpoczęcie negocjacji z Komisją i utworzenie wspólnego rejestru” powiedziała Diana Wallis, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. „Nie ulega wątpliwości, że nasza wspólna praca na rzecz osiągnięcia jak najbardziej przejrzystego systemu oraz rejestracja lobbystów, którzy na wszystkich etapach procesu decyzyjnego starają się wpływać na politykę prowadzoną przez UE, leży w najlepszym interesie europejskich obywateli.”

Wraz z otwarciem rejestru grup interesu w czerwcu 2008 r. osiągnięto bezprecedensowy poziom przejrzystości i dostępu obywateli do informacji dotyczących organizacji zajmujących się obroną praw i działalnością lobbingową1. Inicjatywa Parlamentu Europejskiego i Komisji stanowi kolejny krok w pogłębianiu tego procesu.

Grupa robocza spotkała się dziś (tj. 6 maja), aby podsumować postępy osiągnięte w okresie poprzedzającym wybory europejskie w zeszłym roku. Zalicza się do nich wydanie w dniu 22 kwietnia 2009 r. wspólnego oświadczenia (Zbiór wytycznych dotyczących wspólnego rejestru i wspólnego kodeksu postępowania), w którym wskazano wszystkie podzielane przez obie strony punkty porozumienia. Od tamtego czasu najważniejszym zadaniem było dokonanie przeglądu systemu2, który stał się przedmiotem komunikatu opublikowanego przez Komisję Europejską w październiku. Obecnie prace koncentrować się będą wokół wymagających rozwiązania zagadnień administracyjnych i technicznych, takich jak między innymi system skarg i sankcji.

1 :

Do dnia dzisiejszego liczy on ponad 2700 zarejestrowanych organizacji.

2 :

Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości: rejestr grup interesu - rok później. COM(2009) 612 wersja ostateczna.


Side Bar