Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Brussel, 6 mei 2010

Commissie en Parlement hervatten werkzaamheden voor een gemeenschappelijk register van en een gedragscode voor lobbyisten

Vandaag zijn de besprekingen hervat tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement om een gemeenschappelijk register van lobbyisten op te richten en een gedragscode op te stellen. Op initiatief van vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič en mevrouw Diana Wallis, die aan het hoofd staat van de delegatie van het Parlement bestaande uit Carlo Casini, Jo Leinen en Isabelle Durant, zal de werkgroep op hoog niveau, die tijdens het vorige Parlement en de vorige Commissie in het leven was geroepen, zijn werkzaamheden hervatten om de onderhandelingen over het gemeenschappelijke register zo snel mogelijk af te ronden nadat bij beide instellingen verslag zal zijn uitgebracht.

"We zijn erg blij met de vooruitgang die sedert de oprichting in 2008 met het register van de Commissie is geboekt," aldus vicevoorzitter Šefčovič. "We hebben reeds ongeveer 2 700 organisaties geregistreerd. Maar dit initiatief moet nu verder evolueren naar een gemeenschappelijk register dat samen met het Parlement wordt beheerd. Ik verheug mij op constructieve besprekingen met mevrouw Wallis en haar team in de komende maanden."

"Het Parlement kijkt uit naar de hervatting van de onderhandelingen met de Commissie en de oprichting van het gemeenschappelijke register," zegt Diana Wallis, vicevoorzitter van het Europees Parlement. "Het is duidelijk in het belang van onze Europese burgers dat we samenwerken om dit systeem zo transparant mogelijk te maken en dat we de lobbyisten in kaart brengen die in elke fase van de besluitvorming invloed trachten uit te oefenen op de beleidsbeslissingen van de EU."

Sedert het register van belangenvertegenwoordigers in juni 2008 is opgericht, zijn de transparantie en de toegang van de burgers tot informatie over organisaties die belangen behartigen en lobbyen, tot ongekende hoogten gestuwd1. Met het gemeenschappelijke initiatief van het Parlement en de Commissie zal nog een stap verder worden gezet.

De groep is vandaag (6 mei) samengekomen en heeft de balans opgemaakt van de vooruitgang die vóór de Europese verkiezingen van vorig jaar was geboekt. Zo was er de gemeenschappelijke verklaring van 22 april 2009 (Reeks richtsnoeren voor een gemeenschappelijk register en een gemeenschappelijke gedragscode) waarin de reeds gemaakte afspraken waren opgenomen. Een belangrijk punt daarna was de evaluatie2 die de Commissie vorig jaar in oktober heeft gepubliceerd. De werkzaamheden zullen nu vooral gaan over de administratieve en technische aangelegenheden die nog moeten worden opgelost, zoals het mechanisme voor klachten en sancties.

1 :

Momenteel meer dan 2 700 geregistreerde organisaties.

2 :

Europees transparantie‑initiatief: het register van belangenvertegenwoordigers, een jaar later. COM(2009) 612 definitief.


Side Bar