Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Briselē, 2010. gada 6. maijā

Komisija un Parlaments atsāk darbu pie kopīga lobistu reģistra un rīcības kodeksa

Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments šodien atsāka sarunas par kopīga lobistu reģistra un rīcības kodeksa izveidošanu. Pēc iniciatīvas, ko ierosināja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs un Diana Wallis, kas vada Parlamenta delegāciju, kurā ietilpst Carlo Casini, Jo Leinen un Isabelle Durant, augsta līmeņa darba grupa, kas izveidota iepriekšējā Parlamenta likumdošanas struktūrā un Komisijā, atsāks savu darbu, lai pēc iespējas ātrāk noslēgtu sarunas par kopīgo reģistru pēc tam, kad būs sniegusi ziņojumus abām iestādēm.

„Mēs esam ļoti gandarīti par progresu, ko esam sasnieguši darbā pie Komisijas reģistra kopš tā izveides 2008. gadā,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs. „Tajā jau ir pieteikušās aptuveni 2700 organizācijas. Savukārt patlaban es vēlos uzsākt nākamo posmu, izveidojot ar Parlamentu kopīgu reģistru. Es ceru, ka turpmākajos mēnešos mums veidosies veiksmīgas diskusijas ar delegācijas vadītāju Wallis un viņas komandu.”

„Parlaments labprāt atsāks sarunas ar Komisiju un veidos kopīgu reģistru,” teica Diana Wallis, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece. „Eiropas iedzīvotāju interesēs ir tas, ka mēs strādājam kopā, lai padarītu šo sistēmu pēc iespējas pārredzamāku un izveidotu lobistu sarakstu, kuri cenšas ietekmēt ES politikas lēmumus katrā tās izstrādes posmā.”

Atklājot interešu pārstāvju reģistru 2008. gada jūnijā, tika panākts vēl nepieredzēts līmenis attiecībā uz pārredzamību un iedzīvotāju piekļuvi informācijai par organizācijām, kuras ir iesaistītas interešu pārstāvības un lobēšanas darbībās1. Plānots turpināt attīstīt šo procesu, Parlamentam un Komisijai īstenojot kopīgu iniciatīvu.

Grupa satikās šodien (6. maijā) un izskatīja panākumus, kas sasniegti pirms pagājušā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tie ietvēra 2009. gada 22. aprīļa kopīgu paziņojumu (pamatnostādņu kopums kopīgam reģistram un kopīgam rīcības kodeksam), kurā izklāstīti vienošanās kopīgie punkti. Kopš minētā datuma svarīgākais progress ir Eiropas Komisijas pagājušā gada oktobrī publicētais pārskats2. Patlaban darbā galvenā uzmanība tiks pievērsta risināmajiem administratīvajiem un tehniskajiem jautājumiem, piemēram, sūdzību un sankciju mehānismam.

1 :

Šobrīd reģistrā ir vairāk nekā 2700 organizāciju.

2 :

Eiropas pārredzamības iniciatīva – Interešu pārstāvju reģistrs pēc viena darbības gada COM(2009) 612 galīgā redakcija.


Side Bar