Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Briuselis, 2010 m. gegužės 6 d.

Bendras lobistų registras ir elgesio kodeksas – vėl Komisijos ir Parlamento dėmesio centre

Siekdami sukurti bendrą lobistų registrą ir elgesio kodeksą, Europos Komisija ir Europos Parlamentas šiandien atnaujino diskusijas. Diskusijų išvados bus pateiktos abiem institucijoms, o kad derybos dėl bendro registro būtų kuo greičiau užbaigtos, Komisijos pirmininko pavaduotojo Marošo Šefčovičiaus ir Parlamento delegacijos, kurios sudėtyje yra Carlo Casinis, Jo Leinenas ir Isabelle Durant, vadovės Dianos Wallis iniciatyva veiklą atnaujins per praėjusią Parlamento ir Komisijos kadenciją suburta aukšto lygio darbo grupė.

„Esame patenkinti nuo Komisijos registro įsteigimo 2008 m. pasiekta pažanga, – teigė pirmininko pavaduotojas M. Šefčovičius. – Jau užsiregistravo 2 700 organizacijų. Dabar noriu, kad žengtume kitą žingsnį – su Parlamentu sukurtume bendrą registrą. Tikiuosi, kad per ateinančius mėnesius diskusijos su D. Wallis ir jos grupe bus vaisingos.“

„Parlamentas laukia atnaujinamų derybų su Komisija ir tikisi sukurti bendrą registrą, – kalbėjo Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja D. Wallis. – Be abejonių, bendradarbiaujame Europos piliečių labui: siekiame, kad ši sistema būtų kuo skaidresnė ir kad būtų registruojami lobistai, kurie bando daryti įtaką ES politikos sprendimams kiekvienu jų priėmimo etapu.“

Interesų grupių atstovų registras pradėjo veikti 2008 m. birželio mėn. Skaidrumas ir galimybės piliečiams gauti informacijos apie organizacijas, užsiimančias interesų gynimo ir lobistine veikla, pasiekė precedento neturintį mastą1. Imdamiesi bendros iniciatyvos, Parlamentas ir Komisija dabar ketina žengti dar toliau.

Grupė susitiko šiandien (gegužės 6 d.) ir apžvelgė iki pernai įvykusių Europos Parlamento rinkimų pasiektą pažangą. 2009 m. balandžio 22 d. priimtas bendras pareiškimas (bendro lobistų registro ir bendro elgesio kodekso gairės), kuriame išdėstyti dalykai, dėl kurių bendrai sutariama. Po to pagrindiniu įvykiu tapo pernai spalio mėn. Europos Komisijos paskelbta apžvalga2. Dabar dėmesys bus telkiamas į spręstinus administracinius ir techninius klausimus, įskaitant, pavyzdžiui, skundų ir sankcijų sistemą.

1 :

Iki šiol užregistruota daugiau negu 2 700 organizacijų.

2 :

Europos Skaidrumo iniciatyva. Interesų grupių atstovų registras po vienerių metų. COM (2009) 612 galutinis.


Side Bar