Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Bryssel 6. toukokuuta 2010

Komissio ja parlamentti ajavat taas yhteistä rekisteriä ja menettelysääntöjä lobbaajille

Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti aloittivat jälleen keskustelun yhteisen rekisterin ja menettelysääntöjen käyttöönotosta lobbaajille. Asiaa alettiin käsitellä jo edellisen parlamentin ja komission toimikaudella korkean tason työryhmässä komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin ja parlamentin valtuuskuntaa, johon kuuluvat Carlo Casini, Jo Leinen ja Isabelle Durant, johtavan Diana Wallisin aloitteesta. Työryhmä aikoo nyt saada päätökseen neuvottelut yhteisestä rekisteristä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiasta on raportoitu molemmille toimielimille.

”Komission rekisterihanke, joka käynnistettiin vuonna 2008, on edennyt oikein hyvin”, totesi varapuheenjohtaja Šefčovič. ”Rekisterissä on jo noin 2 700 organisaatiota. Nyt haluan kuitenkin viedä hankkeen seuraavalle tasolle ottamalla käyttöön yhteisen rekisterin parlamentin kanssa. Odotan mielenkiinnolla lähikuukausina käytäviä keskusteluja Diana Wallisin ja hänen tiiminsä kanssa.”

Euroopan parlamentin varapuhemies Diana Wallis puolestaan totesi seuraavaa: ”Parlamentti iloitsee siitä, että neuvottelut yhteisen rekisterin perustamisesta komission kanssa käynnistyvät uudelleen. On selvää, että yhteinen työmme mahdollisimman läpinäkyvän järjestelmän aikaansaamiseksi on Euroopan kansalaisten edun mukaista, samoin kuin se, että pidämme kirjaa lobbaajista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n poliittiseen päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa”.

Toiminnan läpinäkyvyydessä ja kansalaisten mahdollisuuksissa saada tietoa edunvalvontaa ja lobbausta harjoittavista organisaatioista siirryttiin täysin uudelle tasolle, kun edunvalvojien rekisteri otettiin käyttöön kesäkuussa 20081. Hankkeessa on nyt tarkoitus mennä astetta pitemmälle tekemällä siitä parlamentin ja komission yhteinen hanke.

Työryhmä kokoontui tänään 6. toukokuuta 2010 selvittääkseen, mihin tilanteeseen hankkeessa jäätiin ennen viime vuonna pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja. Aiempiin edistysaskeliin kuului muun muassa 22. huhtikuuta 2009 annettu yhteinen lausunto (edunvalvojien yhteistä rekisteriä koskevat ohjeet ja edunvalvojien yhteiset menettelysäännöt), jossa on luettelo yhteisesti sovittavista asioista. Tämän jälkeen merkittävä askel oli Euroopan komission vuoden 2009 lokakuussa julkaisema tilannekatsaus2. Työssä keskitytään nyt ratkaisematta oleviin hallinnollisiin ja teknisiin kysymyksiin, esimerkiksi valitusmekanismiin ja seuraamuksiin.

1 :

Rekisteröityjä organisaatioita on tässä vaiheessa yli 2 700.

2 :

Euroopan avoimuusaloite: edunvalvojien rekisterin tilanne ensimmäisen toimintavuoden jälkeen, KOM(2009) 612 lopullinen.


Side Bar