Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Brüssel, 6. mai 2010

Komisjon ja parlament jätkavad tööd lobistide ühtse registri ja eetikakoodeksi nimel

Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament alustasid täna taas kõnelusi, mille eesmärk on luua lobistide ühtne register ja eetikakoodeks. Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči ja Diana Wallise (kes juhib Carlo Casinist, Jo Leinenist ja Isabelle Durantist koosnevat parlamendi delegatsiooni) algatusel jätkavad parlamendi eelmise koosseisu ajal loodud kõrgetasemeline töörühm ja komisjon nüüd tööd kavatsusega viia ühtset registrit käsitlevad läbirääkimised lõpule nii kiiresti kui võimalik, pärast mõlemale institutsioonile esitatavat aruannet.

Asepresident Šefčovič kommenteeris: „Oleme alates komisjoni registri loomisest 2008. aastal tehtud edusammudega väga rahul. Registreerunud on juba ligikaudu 2700 organisatsiooni. Nüüd aga soovin alustada uut etappi ja luua parlamendiga ühtse registri. Ootan järgnevate kuude viljakaid arutelusid Diana Wallise meeskonnaga.”

Euroopa Parlamendi asepresident Diana Wallis sõnas: „Parlament ootab komisjoniga peetavate kõneluste taaskäivitamist ja ühtse registri loomist. On otseselt Euroopa kodanike huvides, et teeksime selle süsteemi võimalikult läbipaistvaks muutmisel koostööd ning kaardistaksime lobistid, kes üritavad ELi poliitilisi otsuseid mõjutada protsessi igas etapis.”

Huvide esindajate registri loomisega 2008. aasta juunis paranes huvide kaitsmise ja lobitööga tegelevaid organisatsioone käsitleva teabe läbipaistvus ja kodanike juurdepääs teabele märkimisväärselt1. See protsess peaks nüüd parlamendi ja komisjoni ühisalgatuse raames minema ühe sammu võrra edasi.

Rühm kohtus täna (6. mail) ja analüüsis enne eelmisel aastal toimunud europarlamendi valimisi tehtud edusamme. See hõlmas 22. aprilli 2009. aasta ühisavaldust (ühtse registri ja eetikakoodeksi suunised), milles esitati nimekiri neist punktidest, milles ollakse lepingu puhul ühel meelel. Sellest ajast alates on olnud tähtsaks sündmuseks Euroopa Komisjoni poolt eelmise aasta oktoobris avaldatud ülevaade2. Nüüd keskendutakse lahendamist vajavatele haldus- ja tehnilistele küsimustele, sealhulgas näiteks kaebuste esitamise ja karistusmehhanismidele.

1 :

Organisatsioone on alates registri loomisest registreeritud üle 2700.

2 :

Euroopa läbipaistvuse algatus: huvide esindajate register üks aasta hiljem.

KOM(2009) 612 (lõplik).


Side Bar