Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Bruxelles, den 6. maj 2010

Kommissionen og Parlamentet på vej mod fælles register og spilleregler for lobbyister

Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet genoptog i dag drøftelserne om et fælles lobbyistregister og en fælles adfærdskodeks for lobbyister. Arbejdsgruppen på højt plan, som blev lanceret i Parlamentets forrige valgperiode, genoptager nu sit arbejde efter at have orienteret de to institutioner, så forhandlingerne om det fælles register kan blive afsluttet hurtigst muligt. Det sker på opfordring af Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič og Diana Wallis, der leder parlamentets delegation bestående af Carlo Casini, Jo Leinen og Isabelle Durant.

"Vi er meget tilfredse med de resultater, der er opnået med Kommissionens register, siden det blev indført i 2008", sagde næstformand Maroš Šefčovič. "Der er allerede ca. 2 700 organisationer, der har ladet sig registrere. Men nu kunne jeg godt tænke mig at gå et skridt videre mod et fælles register med parlamentet. Jeg ser frem til frugtbare diskussioner med Diana Wallis og hendes gruppe i de kommende måneder."

"Parlamentet ser frem til at genoptage forhandlingerne med Kommissionen og til at få indført et fælles register", sagde Diana Wallis, næstformand for Europa-Parlamentet. "Det er helt klart i borgernes interesse, at vi arbejder sammen om at få gjort systemet så gennemsigtigt som muligt, og at vi registrerer lobbyister, som forsøger at påvirke beslutningerne i EU i alle faser af beslutningsprocessen."

Siden registret over lobbyister blev tilgængeligt i juni 2008, er gennemsigtigheden og borgernes adgang til oplysninger om organisationer, der driver lobbyvirksomhed, steget i en hidtil uset grad1. Man skal nu gerne et skridt videre med et fælles initiativ fra Parlamentet og Kommissionen.

Gruppen mødtes i dag (6. maj) og gjorde status over de fremskridt, der var gjort forud for Europa-Parlamentsvalget sidste år. Heriblandt kan nævnes den fælles erklæring af 22. april 2009 (retningslinjer for et fælles register og en fælles adfærdskodeks), som indeholder en liste over punkter, der var opnået enighed om. Også Kommissionens gennemgang2 af ordningen, som blev offentliggjort i oktober sidste år, har spillet en vigtig rolle. Gruppen vil nu koncentrere sig om de administrative og tekniske problemer, som skal løses, bl.a. klage- og sanktionsordningen.

1 :

Over 2 700 organisationer har indtil videre ladet sig registrere.

2 :

Det Europæiske åbenhedsinitiativ: registret over interesserepræsentanter et år efter, KOM(2009) 612 endelig.


Side Bar