Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

V Bruselu dne 6. května 2010

Komise a Parlament obnovily přípravy společného rejstříku zástupců zájmových skupin a kodexu jejich chování

Evropská komise a Evropský parlament dnes znovu zahájily jednání, jejichž cílem je zřídit společný rejstřík zástupců zájmových skupin a kodex jejich chování. Na podnět místopředsedy Komise Maroše Šefčoviče a paní Diany Wallisové, vedoucí delegace Parlamentu, jejímiž členy jsou Carlo Casini, Jo Leinen a Isabelle Durantová, bude pracovní skupina na vysoké úrovni založená během předcházejícího funkčního období Parlamentu a Komise pokračovat v práci, jejímž cílem je co nejdříve – po podání zprávy oběma orgánům – ukončit jednání o společném rejstříku.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Jsme velmi potěšeni pokrokem, kterého jsme s rejstříkem Komise od jeho zavedení v roce 2008 dosáhli“. „Do rejstříku se již zaregistrovalo přibližně 2 700 organizací. Nyní bych ale chtěl, abychom pokročili do další fáze a vznikl společný rejstřík s Parlamentem.1 Těším se na přínosná jednání s paní Wallisovou a jejím týmem, která budou probíhat po několik příštích měsíců.“

„Parlament vítá, že budou obnovena jednání s Komisí a vznikne společný rejstřík,“ uvedla Diana Wallisová, místopředsedkyně Evropského parlamentu. „Je bezpochyby v zájmu občanů Evropy, abychom spolupracovali na tom, aby byl tento systém co nejtransparentnější, a abychom se snažili zaevidovat zástupce zájmových skupin, kteří se snaží ovlivňovat politická rozhodnutí EU ve všech fázích procesu.“

Zavedením rejstříku zástupců zájmových skupin v červnu 2008 bylo dosaženo nebývalé úrovně transparentnosti a zlepšil se přístup občanů k informacím o organizacích, jež se snaží hájit a zastupovat zájmy určitých skupin1. Tento proces se má nyní dostat na vyšší úroveň, a to díky společné iniciativě Parlamentu a Komise

Pracovní skupina se setkala dnes (6. května) a shrnula pokrok, kterého bylo dosaženo do loňských voleb do Evropského parlamentu. Mimo jiné bylo zmíněno společné prohlášení ze dne 22. dubna 2009 (soubor pokynů pro vytvoření společného rejstříku a společného kodexu chování), jež obsahuje seznam bodů, na kterých se strany dohodly. Dalším důležitým mezníkem bylo vypracování hodnocení2, které Evropská komise zveřejnila loni v říjnu. Práce se nyní zaměří na administrativní a technické záležitosti, které bude potřeby vyřešit, např. vytvoření mechanismu podávání stížností a ukládání sankcí.

1 :

K dnešnímu dni více než 2 700 zaregistrovaných organizací.

2 :

Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, rok poté KOM(2009) 612 v konečném znění


Side Bar