Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Брюксел, 6 май 2010 г.

Комисията и Парламентът дават нов тласък на работата си по общ регистър и кодекс за поведение за лобистите

Днес Европейската комисия и Европейският парламент започнаха отново воденето на разговори, имащи за цел създаването на съвместен регистър и кодекс за поведение за лобистите. По инициатива на заместник-председателя на Комисията Марош Шефчович и Diana Wallis, водач на парламентарната делегация, съставена от Carlo Casini, Jo Leinen и Isabelle Durant, работната група на високо равнище, създадена по време на мандата на предишните Парламент и Комисия, ще започне отново работата си с намерението да приключи преговорите по общия регистър възможно най-скоро, след като представи доклад до двете институции.

Заместник-председателят Шефчович заяви: „Много сме доволни от напредъка, отбелязан в работата ни по регистъра на Комисията от създаването му през 2008 г. насам. Вече имаме списък с 2 700 записали се организации. Сега обаче бих желал да преминем на следващия етап, а именно съвместен регистър с Парламента. Очаквам през идните месеци дискусиите с г-жа Wallis и нейния екип да дадат добри резултати.“

Заместник-председателят на Европейския парламент Diana Wallis заяви: „Парламентът очаква започването на нови преговори с Комисията и създаването на общ регистър. Очевидно е, че е в интерес на нашите европейски съграждани да работим заедно, така че да направим системата възможно най-прозрачна и да създадем списък на лобистите, които се опитват да влияят на решенията за политики на ЕС на всеки един етап от процеса.“

За гражданите равнището на прозрачност и достъпът до информация относно организациите, които се занимават с лобистка дейност и застъпничество, се увеличиха безпрецедентно1 с откриването на Регистъра на представителите на интереси през юни 2008 г. Сега намеренията са този процес да се придвижи напред със съвместната инициатива на Парламента и Комисията.

Групата се срещна днес (6 май) и направи обстоен преглед на постигнатото преди изборите за Европейски парламент през миналата година. В прегледа беше включена съвместната декларация от 22 април 2009 г. („Set of guidelines for a common register and a common code of conduct“), в която се излагат редица точки, по които е постигнато съгласие. Оттогава насам най-важната стъпка беше прегледа2, публикуван от Европейската комисия през октомври миналата година. Сега работата ще бъде съсредоточена върху административните и техническите въпроси, които трябва да бъдат разрешени, включващи, например, механизъм за подаване на жалби и за санкции.

1 :

Над 2700 регистрирани организации към днешна дата.

2 :

Европейска инициатива за прозрачност: регистърът на представителите на интереси, една година по-късно. COM(2009) 612 окончателен.


Side Bar