Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bruxelles, 6 mai 2010

Spectrul de frecvențe radio: norme armonizate la nivelul UE pentru încurajarea serviciilor de internet wireless de mare viteză și evitarea interferențelor dăunătoare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o decizie de stabilire a unor norme tehnice armonizate pentru statele membre cu privire la alocarea frecvențelor radio în banda de 800 MHz care contribuie la implementarea serviciilor de internet wireless de mare viteză, evitând interferențele dăunătoare. O serie de state membre eliberează frecvențele în banda de 800 MHz în cadrul așa-numitului „dividend digital” care rezultă din trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală. Dacă hotărăsc să modifice actuala alocare a frecvențelor (pentru radiodifuziune), statele membre trebuie să aplice imediat normele tehnice armonizate prevăzute în decizie, pentru ca aplicațiile wireless în bandă largă să aibă acces la frecvențele respective. Decizia de astăzi nu obligă propriu-zis statele membre să pună banda de 790‑862 MHz la dispoziția serviciilor de comunicații electronice. Cu toate acestea, Comisia are în vedere o propunere în acest sens în cadrul viitorului program de politici în domeniul spectrului de frecvențe radio, care va ține seama de o consultare recentă pe această temă și de întâlnirea la nivel înalt privind spectrul de frecvențe radio organizată de Comisie și de Parlamentul European în datele de 22 și 23 martie. (a se vedea IP/10/232).

Neelie Kroes, comisarul pentru agenda digitală, a declarat: „Această decizie deschide calea spre implementarea tehnologiilor inovatoare de bandă largă și spre satisfacerea cererii tot mai mari de servicii wireless. Încurajez statele membre să ia măsurile necesare în vederea implementării deciziei, astfel încât întreprinderile și cetățenii Europei să poată profita din plin de avantajele trecerii la televiziunea digitală.”

Comisia susține energic utilizarea pentru serviciile de telecomunicații electronice a benzii de 790-862 MHz (actualmente folosită pentru radiodifuziune în majoritatea statelor membre) și dorește ca țările UE să acționeze rapid, întrucât gestionarea coordonată a acestui spectru de frecvențe ar putea aduce economiei UE o contribuție de până la 44 de miliarde EUR, ajutând la realizarea obiectivului strategiei Europa 2020 potrivit căruia toți europenii vor avea acces la banda largă de mare viteză până la sfârșitul anului 2013 (vitezele urmând să crească treptat până la cel puțin 30 Mbts până în 2020 – a se vedea IP/10/225).

Noua decizie a Comisiei prevede că, toate statele membre care hotărăsc să pună banda de frecvențe de 790-862 MHz (așa-numita bandă de 800 MHz) la dispoziția altor servicii decât a celor de radiodifuziune, trebuie să aplice aceleași norme tehnice armonizate. Aceste norme tehnice vor garanta că echipamentele de radiocomunicații, precum telefoanele sau stațiile de bază care utilizează banda de 800 MHz, pot fi folosite eficient în rețelele de bandă largă wireless, cum ar fi tehnologia mobilă de a 4-a generație (de exemplu, LTE sau Wimax). LTE și Wimax permit procesarea și transmiterea mai multor informații decât, de exemplu, în cazul redării video de mare calitate (la cerere) în flux neîntrerupt pe telefoane mobile/„inteligente” și alte dispozitive.

Experții din sectorul telecomunicațiilor estimează că infrastructura pentru furnizarea acoperirii mobile în bandă largă utilizând banda de 800 MHz va fi cu aproximativ 70% mai ieftină decât infrastructura necesară pentru utilizarea frecvențelor radio folosite în prezent de tehnologia mobilă de a 3-a generație (UMTS). Costurile mai reduse aferente introducerii acestor rețele vor face ca investițiile respective să fie mai atractive pentru operatori, ceea ce ar trebui să amelioreze acoperirea geografică a serviciilor wireless în bandă largă. Aplicarea normelor tehnice de alocare a frecvențelor, prevăzute în directiva menționată, va determina creșterea substanțială a potențialelor beneficii economice ale dividendului digital, dând un nou impuls serviciilor de internet wireless.

Până în prezent, banda de 800 MHz a fost utilizată în majoritatea statelor membre pentru transmisiile de televiziune terestre. Noile norme prevăzute în decizie stabilesc condițiile de alocare a aproximativ 25% din frecvențele care vor deveni disponibile atunci când statele membre vor trece de la radiodifuziunea analogică la cea digitală (până la sfârșitul anului 2012 - a se vedea IP/09/266). În prezent, Comisia lucrează la elaborarea unui program privind politica din domeniul spectrului de frecvențe radio (a se vedea IP/10/232), care va ține seama de alte elemente ale dividendului digital și care ar putea include, de asemenea, o dată comună până la care statele membre trebuie să pună la dispoziție banda de 800 MHz.

Context

Statele membre ale UE ar trebui să încheie trecerea de la televiziunea terestră analogică la cea digitală până la sfârșitul anului 2012 (a se vedea IP/09/266). Acest lucru va determina eliberarea unei părți a spectrului de o amploare fără precedent, cunoscută sub denumirea de „dividend digital”.

Responsabilitatea pentru gestionarea spectrului de frecvențe radio în Europa le revine în continuare statelor membre, însă se observă o necesitate tot mai mare de coordonare a spectrului la nivelul UE, deoarece majoritatea noilor aplicații wireless sunt servicii destinate comercializării pe scară largă care, pentru a fi viabile din punct de vedere comercial, depind de economii de scară și de beneficiile pieței unice (cu alte cuvinte, dispozitivele și serviciile trebuie să funcționeze în toate statele membre).

Un studiu realizat la solicitarea Comisiei a constatat că, în comparație cu planurile naționale individuale, coordonarea adecvată la nivelul UE ar determina o creștere semnificativă a potențialului impact economic al dividendului digital (între 17 și 44 de miliarde de euro, în funcție de scenariul ales) și totodată un impact global pozitiv la nivel social. Pentru informații detaliate, a se vedea:

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study

Decizia adoptată astăzi este disponibilă la adresa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Pentru detalii suplimentare, a se vedea MEMO/10/170.


Side Bar