Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Brussels, 6 May 2010

Radiotaajuusspektri: EU yhdenmukaistaa sääntöjä edistääkseen nopeita langattomia internet-yhteyksiä ja torjuakseen häiriöitä

Euroopan komissio on hyväksynyt päätöksen, jolla jäsenvaltioille annetaan yhdenmukaistetut tekniset säännöt 800 MHz-alueen radiotaajuuksien jakamiseksi tavalla, jolla edistetään nopeiden langattomien internet-yhteyksien käyttöönottoa ja vältetään samalla haitalliset häiriöt. Useissa jäsenvaltioissa vapautetaan 800 Mz:n taajuuksia ns. taajuusylijäämästä, joka syntyy siirryttäessä analogisista televisiolähetyksistä digitaalisiin. Jos jäsenvaltiot päättävät muuttaa nykyistä taajuuksien jakoa (TV-lähetyksiä varten), niiden on heti sovellettava päätöksessä määrättyjä yhdenmukaistettuja teknisiä sääntöjä, jotta nämä taajuudet annetaan langattomien laajakaistasovellusten käyttöön. Tänä päivänä tehdyssä päätöksessä ei sinänsä vaadita jäsenvaltioita tarjoamaan 790-862 MHz:n taajuusaluetta sähköisille viestintäpalveluille. Komissio harkitsee sellaista ehdotusta valmistelemassaan radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa, jossa otetaan huomioon tästä asiasta hiljattain järjestetty kuuleminen sekä komission ja Euroopan parlamentin 22. ja 23. maaliskuuta järjestämä taajuuksia käsitellyt huippukokous (ks. IP/10/232).

Digitaaliasioista vastaavan EU-komissaari Neelie Kroesin mukaan päätöksellä raivataan tietä innovatiivisille laajakaistatekniikoille ja langattomien palvelujen nopeasti kasvavalle kysynnälle, joka on tyydytettävä. ”Kehotan jäsenvaltioita panemaan direktiivin täytäntöön, jotta Euroopan yritykset ja ihmiset voivat saada täyden hyödyn TV:n muuttumisesta digitaaliseksi.”

Komissio tukee voimakkaasti 790–862 Mz:n taajuusalueen (jota useimmissa jäsenvaltioissa käytetään nykyään TV-lähetystoimintaan) käyttöä sähköisissä viestintäpalveluissa. Komissio haluaa EU-maiden toimivan nopeasti, sillä näiden taajuuksien hallinnoinnin yhteensovittamisesta voitaisiin saada jopa 44 miljardin euron piristysruiske EU:n talouteen. Se auttaisi myös pääsemään yhteen EU-2020-strategian tavoitteista eli nopeaan laajakaistaan kaikille vuoden 2013 loppuun mennessä (nopeuksien on määrä kasvaa asteittain jopa 30 megabittiin sekunnissa ja ylikin vuonna 2020 – ks. IP/10/225).

Uudessa komission päätöksessä säädetään, että kaikkien jäsenvaltioiden, jotka päättävät antaa 790-862 MHz:n (ns. 800 MHz:n taajuusalue) taajuuksia muiden palvelujen kuin TV-lähetystoiminnan käyttöön, olisi noudatettava siinä samoja yhdenmukaistettuja teknisiä sääntöjä. Näillä teknisillä säännöillä varmistetaan se, että radioviestintälaitteita, kuten 800 MHz:n taajuuksia käyttäviä päätelaitteita tai tukiasemia, voidaan käyttää tehokkaasti langattomissa laajakaistaverkoissa, kuten neljännen sukupolven mobiilitekniikassa (esimerkiksi LTE- tai Wimax-tekniikat). LTE- ja Wimax-tekniikat tekevät mahdolliseksi käsitellä ja siirtää nykyistä suurempia tietomääriä esimerkiksi videoiden laadukkaassa ja häiriöttömässä suoratoistossa matka- tai älypuhelimiin ja muihin laitteisiin.

Tele- ja viestintäalan asiantuntijoiden mukaan infrastruktuuri, jolla mobiilin laajakaistan peitto tarjotaan käyttäen 800 MHz:n taajuusaluetta, on noin 70 prosenttia halvempaa kuin käyttämällä niitä radiotaajuuksia, joita kolmannen sukupolven mobiilitekniikka (UMTS) nykyisin käyttää. Tällaisten verkkojen perustamiseen liittyvien kustannusten alhaisuus tekee investoinnit kiinnostavammiksi operaattoreille, minkä pitäisi parantaa langattomien laajakaistapalvelujen maantieteellistä peittoa. Päätöksessä säädettyjen taajuuksien jakoa koskevien sääntöjen soveltaminen tulee lisäämään merkittävästi taajuusylijäämästä mahdollisesti saatavia hyötyjä, sillä se antaa uutta puhtia langattomille internet-palveluille.

Tähän mennessä 800 MHz:n taajuusaluetta on käytetty maanpäälliseen TV-lähetystoimintaan useimmissa jäsenvaltioissa. Päätöksessä säädetyillä uusilla säännöillä asetetaan ehdot, joiden mukaisesti jaetaan lähes neljäsosa taajuuksista, jotka vapautuvat, kun jäsenvaltioissa siirrytään analogisista digitaalisiin lähetyksiin (tämän pitäisi tapahtua vuoden 2012 loppuun mennessä – ks. IP/09/266). Komissio työstää parhaillaan radiotaajuuksia koskevaa poliittista ohjelmaa (ks. IP/10/232), jossa otetaan huomioon taajuusylijäämän muut osatekijät ja jossa mahdollisesti esitetään päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltioiden on saatettava 800 MHz:n alue saataville.

Taustaa

EU:n jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa siirtyminen analogisista digitaalisiin maanpäällisiin televisiolähetyksiin vuoden 2012 loppuun mennessä (ks. IP/09/266). Siirrossa vapautuu ennennäkemätön määrä taajuuksia, jota kutsutaan ”taajuusylijäämäksi”.

Radiotaajuuksien hallinnointi Euroopassa kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta taajuuksia on yhä enemmän koordinoitava Euroopan tasolla, sillä useimmat uusista langattomista sovelluksista ovat massamarkkinapalveluja, jotka pysyäkseen kannattavina ovat riippuvaisia suuren mittakaavan tarjoamista säästöistä ja yhtenäismarkkinoiden hyödyistä (ts. laitteiden ja palvelujen on toimittava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa).

Eräässä komission teettämässä selvityksessä havaittiin, että – verrattuna yksittäisiin kansallisiin suunnitelmiin – tarkoituksenmukaisella EU:n koordinaatiolla voitaisiin taajuusylijäämän mahdollista taloudellista vaikutusta lisätä merkittävästi (17–44 miljoonaa euroa valitusta skenaariosta riippuen), ja yhteiskunnallinen vaikutus olisi kaiken kaikkiaan positiivinen. Lisätietoja osoitteessa:

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Tämänpäiväinen päätös on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Lisätietoja ks. MEMO/10/170.


Side Bar