Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bρυξέλλες, 6 Mαΐου 2010

Ραδιοφάσμα: εναρμονισμένοι κανόνες ΕΕ για την προώθηση υψίρρυθμων υπηρεσιών ασύρματου διαδικτύου και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων τεχνικών κανόνων για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, κανόνων που συμβάλλουν στην εγκατάσταση υψίρρυθμων υπηρεσιών ασύρματων υπηρεσιών διαδικτύου με αποφυγή βλαβερών παρεμβολών. Σε αρκετά κράτη μέλη ελευθερώνονται συχνότητες στα 800 MHz ως μέρος του λεγόμενου «ψηφιακού μερίσματος» που προκύπτει λόγω της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή ραδιοτηλεόραση. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να αλλάξουν την υφιστάμενη κατανομή συχνοτήτων (για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις), πρέπει να εφαρμόσουν αμέσως τους εναρμονισμένους τεχνικούς κανόνες που καθορίζονται από την απόφαση, ώστε αυτές οι συχνότητες να διατεθούν για ασύρματες ευρυζωνικές εφαρμογές. Η σημερινή απόφαση δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τη ζώνη των 790-862 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Επιτροπή θα εξετάσει, ωστόσο, μια τέτοια πρόταση στο προσεχές πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος, το οποίο θα λάβει υπόψη την πρόσφατη διαβούλευση σχετικά με το θέμα, καθώς και τη σύνοδο κορυφής για το ραδιοφάσμα, που διοργάνωσαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 22-23 Μαρτίου (βλ. IP/10/232).

Η αρμόδια Επίτροπος για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση καινοτομικών ευρυζωνικών τεχνολογιών, καθώς και για την ικανοποίηση της ταχέως αναπτυσσόμενης ζήτησης για ασύρματες υπηρεσίες. Προτρέπω τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση.»

Η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τη χρήση της ζώνης των 790-862 MHz (που στα περισσότερα κράτη μέλη χρησιμοποιείται σήμερα για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές) για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εκφράζει την επιθυμία να ενεργήσουν γρήγορα οι χώρες της ΕΕ, δεδομένου ότι η συντονισμένη διαχείριση του εν λόγω ραδιοφάσματος θα μπορούσε να δώσει στην οικονομία της ΕΕ ώθηση ύψους έως και 44 δις ευρώ και να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής 2020 της ΕΕ για δυνατότητα υψίρρυθμης ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλους μέχρι το τέλος του 2013 (με ταχύτητες που σταδιακά θα αυξηθούν έως και στα 30 Mbts και πλέον, το 2020 - βλ. IP/10/225).

Η νέα απόφαση της Επιτροπής προβλέπει ότι όλα τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να διαθέσουν τη ζώνη ραδιοφάσματος των 790-862 MHz (τη λεγόμενη ζώνη των 800 MHz) για υπηρεσίες εκτός της τηλεοπτικής μετάδοσης πρέπει παράλληλα να εφαρμόζουν τους ίδιους εναρμονισμένους τεχνικούς κανόνες. Οι τεχνικοί αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών, όπως χειροσυσκευές ή σταθμοί βάσης που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 800 MHz, μπορεί να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, όπως η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς (π.χ. LTE ή Wimax). Οι LTE και WiMAX επιτρέπουν επεξεργασία και διαβίβαση μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών απ’ ό,τι σήμερα, π.χ. για υψηλής ποιότητας (κατά παραγγελία), βίντεο συνεχούς ροής σε κινητά/έξυπνα τηλέφωνα και άλλες συσκευές χωρίς διακοπή.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών εκτιμούν ότι η υποδομή για παροχή ευρυζωνικής κάλυψης με χρήση της ζώνης των 800 MHz θα είναι περίπου 70% φθηνότερη απ’ ό,τι με τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιεί σήμερα η 3η γενιά τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας (UMTS). Το χαμηλότερο κόστος που συνεπάγεται η εξάπλωση τέτοιων δικτύων θα καταστήσει αυτές τις επενδύσεις περισσότερο ελκυστικές για τους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι πρέπει να βελτιώσουν τη γεωγραφική κάλυψη των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή των τεχνικών κανόνων για την κατανομή των συχνοτήτων που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση θα αυξήσει σημαντικά τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από το ψηφιακό μέρισμα, δίνοντας νέα ώθηση στις ασύρματες υπηρεσίες διαδικτύου.

Μέχρι τώρα, η ζώνη των 800 MHz έχει χρησιμοποιηθεί για την επίγεια τηλεοπτική μετάδοση στα περισσότερα κράτη μέλη. Οι νέοι κανόνες στην απόφαση καθορίζουν προϋποθέσεις για την κατανομή σχεδόν του ενός τετάρτου των συχνοτήτων που θα καταστούν διαθέσιμες όταν τα κράτη μέλη περάσουν από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση (το αργότερο έως το τέλος του 2012 - βλ. IP/09/266). Η Επιτροπή επεξεργάζεται πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος (βλ. IP/10/232), η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα λοιπά στοιχεία του ψηφιακού μερίσματος, ενώ μπορεί επίσης να περιλάβει μια κοινή ημερομηνία κατά την οποία όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν καταστήσει διαθέσιμη τη ζώνη των 800 MHz.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια τηλεόραση έως τα τέλη του 2012 (βλ. IP/09/266). Η κίνηση αυτή θα ελευθερώσει ένα άνευ προηγουμένου εύρος φάσματος, γνωστό ως «ψηφιακό μέρισμα».

Η διαχείριση του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη παραμένει εθνική αρμοδιότητα, αλλά ο συντονισμός του σε επίπεδο ΕΕ, είναι ολοένα και πιο απαραίτητος καθώς οι νέες ασύρματες εφαρμογές είναι στην πλειονότητά τους υπηρεσίες μαζικής αγοράς και, για να είναι εμπορικά βιώσιμες, εξαρτώνται από την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και από τα οφέλη της ενιαίας αγοράς (δηλαδή, οι συσκευές και οι υπηρεσίες πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ).

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής διαπιστώνεται ότι, σε σύγκριση με τα μεμονωμένα εθνικά προγράμματα, ο κατάλληλος συντονισμός της ΕΕ θα αύξαινε σημαντικά τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο από το ψηφιακό μέρισμα (μεταξύ 17 και 44 δις ευρώ, ανάλογα με το σενάριο που θα επιλεγεί), με θετικό συνολικό κοινωνικό αντίκτυπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ.

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Η σημερινή απόφαση διατίθεται στην ηλε-διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/10/170.


Side Bar