Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bruxelles, den 6. maj 2010

Frekvenspolitik: Harmoniserede EU-regler skal udbrede trådløst højhastighedsinternet og forhindre skadelig interferens

Europa-Kommissionen har vedtaget en afgørelse, der indfører harmoniserede tekniske regler i medlemslandene for tildelingen af radiofrekvenser i 800 MHz-båndet. Reglerne bidrager til at udbrede trådløse højhastighedsinternettjenester, idet de forhindrer skadelig interferens. I en række medlemslande frigøres 800 MHz-frekvenserne som en del af den såkaldte "digitale dividende", som opstår ved overgangen fra analog til digital tv-transmission. Hvis en medlemsstat beslutter at ændre den aktuelle frekvenstildeling (til tv-transmission), skal den umiddelbart anvende afgørelsens harmoniserede tekniske regler til at stille frekvenserne til rådighed for trådløse bredbåndsapplikationer. Denne afgørelse pålægger ikke i sig selv medlemslandene at stille 790-862 MHz-båndet til rådighed for elektroniske kommunikationstjenester. Imidlertid overvejer Kommissionen at foreslå dette i det kommende radiofrekvenspolitikprogram, der også vil tage hensyn til de seneste høringer om emnet og til det frekvenspolitiske topmøde den 22.-23. marts organiseret af Kommissionen og Europa-Parlamentet (se IP/10/232).

EU-kommissæren med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Denne beslutning baner vejen for at anvende innovativ bredbåndsteknologi og derved imødekomme det stærkt voksende behov for trådløse tjenester. Jeg opfordrer medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt for at efterkomme afgørelsens bestemmelser, så europæiske virksomheder og borgere kan få det fulde udbytte af fordelene ved at skifte til digital tv-transmission".

Kommissionen går stærkt ind for at bruge 790-862 MHz-båndet (der for øjeblikket bruges til tv- transmission i de fleste medlemslande) til elektroniske kommunikationstjenester. Den ønsker, at EU-landene handler hurtigt på dette område, da en koordineret forvaltning af disse frekvenser kan give EU's økonomi en saltvandsindsprøjtning på op til 44 mia. EUR og medvirke til at nå målsætningen i EU's 2020-strategi om højhastighedsbredbånd i hele EU ved udgangen af 2013 (med en hastighed, der gradvist sættes op til 30 Mbts og derover frem til 2020 – IP/10/225).

Europa-Kommissionens nye afgørelse fastsætter, at medlemslande, der vælger at stille 790-862 MHz-båndet (det såkaldte 800 MHz-bånd) til rådighed for andre tjenester end tv-transmission, skal gøre dette ud fra de samme harmoniserede tekniske regler. Reglerne skal sikre, at udstyr til radiokommunikation som trådløse håndset eller basisstationer, der bruger 800 MHz-båndet, kan bruges effektivt på trådløse bredbåndsnet, som f.eks. 4G-mobilteknologi (f.eks. LTE eller Wimax). LTE og Wimax gør det muligt at bearbejde og transmittere større mængder information end i dag, f.eks. videostreaming (on demand) af høj kvalitet og uden afbrydelser på mobiltelefoner, smart phones og lignende.

Ifølge eksperter fra telebranchen vil det være ca. 70 % billigere at udbrede trådløs bredbåndsdækning ved at anvende 800 MHz-båndet i stedet for de radiofrekvenser, som 3G-mobilteknologi (UMTS) anvender nu. De lavere omkostninger ved at etablere sådanne netværk gør dem mere attraktive for operatører at investere i, hvilket vil udvide den geografiske dækning af trådløse bredbåndstjenester. Ved at anvende afgørelsens tekniske regler for frekvenstildeling får den digitale dividendes potentielle økonomiske fordele et kraftigt løft, idet der sættes skub i oprettelsen af trådløse internettjenester.

Indtil nu har 800 MHz-båndet været brugt til jordbaseret tv-transmission i de fleste medlemsstater. De nye regler i afgørelsen opstiller betingelser for tildeling af næsten en fjerdedel af de frekvenser, der bliver ledige, når medlemslandene skifter fra analog til digital tv-transmission (senest ved udgangen af 2012, se IP/09/266). Kommissionen arbejder for øjeblikket på at etablere et radiofrekvenspolitikprogram (se IP/10/232), der indbefatter andre aspekter af den digitale dividende. Endvidere vil programmet måske også angive en fælles dato for, hvornår 800 MHz-båndet skal være frigjort i alle medlemslandene.

Baggrund

EU-medlemslandene skal have gennemført skiftet fra analog til digital jordbaseret tv-transmission ved udgangen af 2012 (se IP/09/266). Overgangen vil frigøre et meget stort antal af radiofrekvenser, også kaldet "den digitale dividende".

Forvaltningen af radiofrekvenser i Europa vil fortsat være et nationalt anliggende. Imidlertid vokser behovet for at samordne frekvenser på EU-niveau, da de fleste nye trådløse applikationer er afhængige af stordriftsdele og det indre marked (dvs. apparater og tjenester skal kunne fungere i alle EU-lande), hvis de skal være økonomisk rentable.

Ifølge en undersøgelse foretaget for Kommissionen vil en hensigtsmæssig EU-samordning i forhold til individuelle nationale planer kunne øge den digitale dividendes økonomiske potentiale betydeligt (mellem 17 og 44 mia. EUR alt efter det valgte scenario) med en generel positiv social virkning. For yderligere oplysninger, se

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Afgørelsen findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

For yderligere oplysninger se MEMO/10/170.


Side Bar