Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE PT HU

IP/10/526

Bruxelles, 5 mai 2010

Mediu: Comisia avertizează Ungaria, Portugalia și România asupra carențelor în materie de ocrotire a naturii

Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva Ungariei și Portugaliei pentru nerespectarea legislației în domeniul ocrotirii naturii. Ungaria primește un al doilea și ultim avertisment deoarece nu a reușit să asigure protecția pădurii Sajólád din estul țării; avertismentul privește și probleme mai ample legate de transpunerea Directivelor Natura 2000 în legislația națională. De asemenea, Comisia adresează un ultim avertisment Portugaliei în legătură cu evaluarea de impact inadecvată în cazul unei dezvoltări hoteliere în sudul țării. În al treilea rând, Comisia adresează un prim avertisment scris României pentru aplicarea defectuoasă a legislației UE privind natura.

Comisarul european pentru mediu Janez Potočnik a declarat: „Siturile Natura 2000 ocrotesc habitatele vulnerabile, ceea ce contribuie la protecția animalelor și a plantelor care trăiesc în habitatele respective. Statele membre trebuie să respecte legislația europeană în vederea ocrotirii acestor situri și a conservării biodiversității inestimabile a Europei.”

Un ultim avertisment adresat Ungariei

Avertismentul privește pădurea Sajólád din estul Ungariei, o zonă protejată împădurită cu arbori de esență tare. Pădurea Sajólád a fost inclusă în rețeaua Natura 2000 (a se vedea în continuare) în 2004, dar este în prezent devastată ca urmare a exploatării ilegale și a defrișării mai multor porțiuni din pădure de către autoritățile de gestionare a pădurilor. Zona respectivă constituia un refugiu pentru multe specii protejate de animale, inclusiv Euphydryas maturna, una dintre cel mai amenințate specii de fluturi din Europa.

Deși autoritățile din Ungaria au propus măsuri de compensare a daunelor aduse, s-a considerat că acestea nu sunt suficiente. În pofida măsurilor luate de autoritățile din Ungaria pentru a proteja în mod mai eficace porțiunile rămase din pădure, deteriorarea acesteia continuă.

Acest caz ilustrează problemele practice care apar la punerea în aplicare a directivei atunci când există deficiențe în transpunerea acesteia în dreptul intern. Legislația din Ungaria nu asigură siturilor nivelul necesar de protecție obligatoriu în temeiul Directivei „Habitate”1. O preocupare deosebită o reprezintă protecția juridică insuficientă pentru zonele împădurite din rețeaua Natura 2000, deoarece nici acestea nu sunt clasificate drept zone protejate în temeiul legislației naționale. Modificările legislative adoptate de Ungaria prin Legea pădurilor din 2009 nu au dus la remedierea acestor carențe.

Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia va decide dacă va deferi cazul Curții Europene de Justiție.

Un ultim avertisment adresat Portugaliei

Comisia adresează un ultim avertisment Portugaliei în legătură cu cerințele prevăzute de legislația europeană privind ocrotirea naturii.

Cazul privește complexul turistic Montinho da Ribeira din Algoceira în regiunea Alentejo, care va fi construit în perimetrul unui sit protejat prin Directiva „Habitate”, în apropierea unei arii speciale de conservare pentru păsări sălbatice (siturile Costa Sudoeste). Complexul cuprinde 322 de vile, 40 de apartamente și un hotel. Se preconizează de asemenea două terenuri de golf, infrastructură rutieră, o stațiune de tratare a apei și o stație de epurare a apelor reziduale. S-a planificat construirea altor patru complexe turistice în apropiere.

Evaluarea de impact efectuată de autoritățile din Portugalia nu a fost satisfăcătoare, deoarece a subestimat impactul asupra anumitor specii și habitate, neținând seama de efectele negative cumulate cu cele ale altor proiecte prevăzute pentru siturile respective. Evaluarea a stabilit, totuși, că proiectul poate avea efecte semnificative asupra mai multor specii protejate de păsări sălbatice și asupra mai multor habitate protejate.

Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia va decide dacă va deferi cazul Curții Europene de Justiție.

Un prim avertisment adresat României

Comisia adresează un prim avertisment scris României pentru aplicarea defectuoasă a legislației UE privind ocrotirea naturii în una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Cazul se referă la proiectul de construire a unor obiective turistice pe litoralul Mării Negre, la Sulina, oraș din estul României situat în partea de sud a Deltei Dunării. Proiectul de dezvoltare a infrastructurii turistice de la Sulina implică zone de agrement, un centru de sănătate și lucrări privind accesul rutier. Zona respectivă face parte din rețeaua Natura 2000 și este protejată în temeiul Directivei „Păsări” și al Directivei „Habitate” ale UE. Comisia a constatat că există mai multe deficiențe în studiul de impact asupra mediului în ceea ce privește evaluarea eventualelor efecte negative asupra habitatelor, precum și asupra speciilor de păsări. În opinia Comisiei, studiul nu prezintă concluzii definitive care să poată înlătura toate îndoielile științific justificate referitoare la impactul negativ al lucrărilor. Prin urmare, Comisia adresează României un prim avertisment scris.

Arii de protecție specială

Natura Europei este ocrotită prin două acte legislative fundamentale – Directiva „Păsări” și Directiva „Habitate”. În temeiul Directivei „Păsări”, statele membre sunt obligate să desemneze ca arii de protecție specială (APS) toate siturile identificate ca fiind cele mai adecvate pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice. Directiva „Habitate” solicită statelor membre să stabilească situri de importanță comunitară (SIC) pentru conservarea tipurilor de habitate naturale și pentru a ocroti diferitele specii repertoriate. Împreună, APS și SIC alcătuiesc rețeaua de zone protejate Natura 2000, cel mai important instrument al Uniunii Europene pentru conservarea habitatelor naturale, a speciilor de animale și a soiurilor de plante din perimetrul acestora.

Mai multe detalii despre legislația privind ocrotirea naturii se găsesc la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

Statisticile actualizate privind încălcările legislației comunitare în general pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

1 :

Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.


Side Bar