Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/10/523

Bryssel, 5. toukokuuta 2010

Ympäristö: Komissio kehottaa Suomea suojelemaan saimaannorppaa

Euroopan komissio lähettää Suomelle ensimmäisen virallisen huomautuksen siitä, ettei Suomi suojele riittävällä tavalla saimaannorppaa, yhtä maailman uhanalaisimmista hylkeistä. Komissio on huolissaan tämän uhanalaisen lajin kannan pienenemisestä. Lajin suojelulla on kiire. Komissio työskentelee tiiviisti Suomen viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa saimaannorpan riittävä suojelu ja luonnonsuojelulainsäädännön noudattaminen.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: ”Tiedämme, että Suomi on tehnyt kovasti töitä luonnonsuojelulainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja olemme iloisia saavutetusta edistymisestä. Tarvitaan kuitenkin kiireellisiä toimia, jotta voidaan suojella tätä tärkeää lajia ja säilyttää osa Euroopan luonnon rikasta ja arvokasta monimuotoisuutta."

Ensimmäinen huomautus Suomelle uhanalaisten norppien suojelun laiminlyönnin vuoksi

Komissio lähettää Suomelle ensimmäisen kirjallisen varoituksen, koska Suomi ei ole toteuttanut riittäviä toimenpiteitä uhanalaisen saimaannorpan (Phoca hispida saimensis) suojelemiseksi. Tätä makeissa vesissä elävää hyljettä esiintyy ainoastaan Saimaalla. Saimaannorpan kanta pienenee koko ajan, ja tällä hetkellä norppia on jäljellä noin 260.

Saimaannorpan suojelu on priorisoitu luontodirektiivissä1, joka edellyttää erityisten suojelutoimien alueiden osoittamista sekä tiukkaa suojelua.

Useita suojelualueita on osoitettu Natura 2000 –verkoston (EU:n luonnonsuojelualueiden verkoston) puitteissa. Sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella on asetettu pakollisia ja vapaaehtoisia kalastusrajoituksia. Tästä huolimatta potentiaalisesti haitallisia kalastusmenetelmiä voidaan edelleen käyttää eivätkä rajoitukset ole voimassa kaikkialla Natura 2000 ‑alueilla.

Vapaa-ajan kalastuksessa käytetään laajasti kalastusverkkoja, jotka ovat norpille erityisen vaarallisia. Rajoituksista huolimatta monia kuutteja ja aikuisia norppia takertuu verkkoihin ja hukkuu joka vuosi. Lisäksi ongelmana on merkittävä häiriintyminen, erityisesti pesimiskauden aikana, eikä pesimisalueita suojella tarpeeksi.

Komissio katsoo, että vaikka kestävä kalastus on periaatteessa täysin linjassa luontodirektiivin kanssa, tässä erityisessä tapauksessa nykyinen järjestelmä ei ole johdonmukainen eikä riittävä, ja tämän tärkeän lajin suojelemiseksi tarvitaan paremmin kohdistettuja toimenpiteitä. Tämän vuoksi komissio lähettää Suomelle ensimmäisen kirjallisen varoituksen.

Yhteisön lainsäädännön rikkomista koskevat päivitetyt tilastot ovat seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

1 :

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY.


Side Bar